logo aan de slag met de omgevingswet
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is speciaal opgesteld voor overheden, bedrijven en bewoners die nu al aan de slag willen met de Omgevingswet. In het programma werken gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en Rijk nauw samen. Het programma biedt informatie, verbindt en organiseert de dialoog over werken met de wet, zorgt voor digitalisering en verzorgt middelen op maat. Zie voor meer informatie:


Deel deze pagina via:Aan de slag met de Omgevingswet

Praktijkervaring opdoen

De Omgevingswet vraagt veel veranderingen. Op verschillende plaatsen in het land worden nuttige ervaringen opgedaan met het werken met en in de geest van de Omgevingswet. Platform31 zet zich in om deze praktijkvoorbeelden zo veel mogelijk te delen. Tot en met 2015 deden we dat onder de noemer ‘Nu al eenvoudig beter’. Vanaf 2016 doen wij dit vanuit het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bijeenkomsten die wij in dit kader organiseren. Tevens vindt u verslagen van bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd ter voorbereiding op de Omgevingswet en is ander relevant nieuws opgenomen.