Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Aanbod, behoefte-inventarisatie en toewijzing

Vraag 6b: Wat is de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Nederland?

De laatste inschatting van de vraag naar woonwagenstandplaatsen, is gedaan in 2009 door het toenmalige ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. In totaal werd het tekort landelijk ingeschat op 3.000 standplaatsen (Woonbond, 2018). Recentere landelijke cijfers over de vraag naar woonwagens zijn er niet.

In het Beleidskader wordt gesteld dat het voor een goed standplaatsenbeleid van belang is om de omvang van de vraag te weten: “Een voor de hand liggende methode om daar achter te komen is het instellen van een wachtlijst. Ook is het raadzaam om, als er bijvoorbeeld een lange periode geen wachtlijst is geweest (of geen actief beleid is gevoerd), een onderzoek naar de behoefte aan standplaatsen en woonwagens te doen. Het opstellen van een wachtlijst en de inventarisatie aan behoefte hoeft geen ingewikkelde of kostbare procedure te zijn.” (p.20)

Naar aanleiding van het Beleidskader hebben een aantal gemeenten een behoefte inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de behoefte aan nieuwe standplaatsten zeer uiteen loopt in de verschillende gemeenten. Uit de interviewreeks met corporaties wordt aangegeven dat in de meeste gemeenten sprake is van een lage behoefte. Daar betreft het voornamelijk kinderen van woonwagenbewoners die inmiddels recht hebben op een eigen woning. Vooral op de grotere woonwagenlocaties blijkt de behoefte ook hoger te liggen.

Woonwagens Schiedam LR