Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Aanbod, behoefte-inventarisatie en toewijzing

Vraag 6a: Wie is eigenaar van de standplaatsen?

Het onderzoek van Companen uit 2018 naar het aantal woonwagenstandplaatsen onder 310 gemeenten laat zien dat het grootste deel van de 7.723 standplaatsen in eigendom blijkt van corporaties (47%) en een kleiner deel (38%) van gemeenten.

Verder lezen?

Woonwagens Schiedam LR