Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Bewonersparticipatie en (zelf)organisatie

Vraag 5b: Op welke manier kan de communicatie met woonwagenbewoners worden bevorderd?

Het aanhalen van het contact met de woonwagengemeenschap is essentieel. Veel gemeenten en corporaties willen beter in beeld brengen wat er speelt op woonwagenlocaties en waar de bewoners behoefte aan hebben. Het beleidskader geeft ook enkele tips mee, zoals het instellen van een contactambtenaar. Veel gemeenten vinden het desondanks lastig om in gesprek te komen met de woonwagengemeenschap.

Vaak werkt het om klein te beginnen, daar waar de concrete aanleiding is. Zo kan een aankomende fysiek-ruimtelijke ingreep een goed moment zijn om met bewoners in contact te komen. Ook kunnen gemeenten middels inzet in het sociale domein in contact komen met woonwagenbewoners. Zo hebben we geslaagde praktijkvoorbeelden gezien waarin het reguliere wijkondersteuningsteam op woonwagenlocaties achter de voordeur komt, of waar het jeugdwerk fungeert als ‘de brug’ richting de woonwagengemeenschap. Het kan soms geen kwaad om de eigen organisatie en partners eraan te herinneren dat de reguliere instrumenten van gemeenten en corporaties goed kunnen werken op woonwagenlocaties. Woonwagenbewoners zelf geven de volgende tips mee:

  • Extra aandacht voor transparantie en het nakomen van afspraken. Woonwagenbewoners omschrijven zich vaak als ‘mensen van hun woord’ en die houding verwachten zij ook van hun gesprekspartner. Zorg ook voor voldoende terugkoppeling.
  • Lukt het niet om gespreksgroepen te vormen? Denk aan een geadresseerde brief, of een oproep in de lokale krant waarin je aangeeft dat je op zoek bent naar gesprekspartners. Ook komt het voor dat gemeenten Facebookpagina’s oprichten specifiek voor woonwagenbeleid om de dialoog op gang te brengen.
    *Wanneer de gesprekken tussen gemeente, corporaties en woonwagenbewoners niet vlotten, kan het soms helpen om een deskundige externe in te huren die door alle partijen vertrouwd wordt.
Woonwagens Schiedam LR