Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Sociale agenda, bestrijden discriminatie, integrale benadering en de fysieke en sociale aanpak verweven

Vraag 4a: Wat is in de basis nodig voor een goed functionerend woonwagen- en standplaatsenbeleid met uitbreidingsmogelijkheden?

Gemeenten en woningcorporaties zien in dat voor een goed functionerend woonwagen- en standplaatsenbeleid met uitbreidingsmogelijkheden, het op orde brengen van de fysieke, sociale, beleidsmatige en organisatorische randvoorwaarden de basis is.

Op meerdere plekken zien we positieve ontwikkelingen, benieuwd naar de voorbeelden?

Woonwagens Schiedam LR