Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Beleidskader

Vraag 3c: Is het beleidskader juridisch afdwingbaar?

Het beleidskader is geen wet en is juridisch gezien niet afdwingbaar. De normen uit (internationale) rechterlijke uitspraken hierover (zie thema 2 ‘Mensenrechtelijk kader’) en de normen waar het beleidskader op gebaseerd is, zijn dat wel.

Woonwagens Schiedam LR