Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Beleidskader

Vraag 3b: Waar dient het beleidskader toe? En welke bouwstenen voor het nieuwe mensenrechten-proof woonwagenbeleid komen terug in het beleidskader?

Het beleidskader geeft aan dat het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid zich moet ontwikkelen binnen het mensenrechtelijk kader. Het beschrijft de wijze waarop woonwagenbeleid moet worden vormgegeven en tot stand moet komen. Hierbij gaat het in eerste instantie om verschillende bouwstenen: het uitvoeren van een behoefteonderzoek, het in een gezamenlijk traject van gemeenten met samenwerkingspartners en woonwagenbewoners opstellen van een visie op het mensenrechten-proof woonwagenbeleid, en het verduidelijken en verdelen van de rollen en verantwoordelijkenheden tussen gemeenten en hun samenwerkingspartijen, zoals de woningbouwcorporaties en de (zelforganisaties van) woonwagenbewoners.

Verder lezen?

Woonwagens Schiedam LR