Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Mensenrechtelijk kader

Vraag 2e: Wat is de betekenis van het mensenrechtelijke kader voor de praktijk?

Gemeenten hebben een zorgplicht om een woonbeleid en ruimtelijk-ordeningsbeleid te ontwikkelen dat het woonwagenleven voldoende faciliteert en beschermt.
Woonwagen- en standplaatsenbeleid binnen mensenrechtelijke kaders ofwel mensenrechten-proof woonwagenbeleid:

  • Erkent de mensrechten en de culturele identiteit van woonwagenbewoners in (woon)visie- en beleidvorming.
  • Betrekt woonwagenbewoners actief, effectief, doorlopend en zo vroeg mogelijk bij het woonwagenbeleid. Voorziet in een nadrukkelijke inzet op een duurzame dialoog en een actieve en constante betrokkenheid van woonwagenbewoners. Dat kan door actieve inzet van bewonerscommissies, (huurders)organisaties en (belangen)verenigingen van woonwagenbewoners.
  • Brengt de behoefte naar standplaatsen en woonwagens in beeld (vb. Oordeel 2017-103 van het College voor de Rechten van de Mens; gemeente Heerde).
  • Biedt reĆ«el zicht op een standplaats voor een woonwagenbewoner die een standplaats zoekt (vb. Oordeel 2019-91 van het College voor de Rechten van de Mens; gemeente Mill en Sint-Hubert).
  • Voorziet in voldoende standplaatsen en woonwagens. En zorgt zo voor een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonruimte voor woonwagenbewoners.
  • Zorgt dat op de woonwagenlocaties de fysieke basis op orde is; zorg voor goed technisch/fysiek en sociaal beheer en onderhoud aan standplaatsen en woonwagens.
  • Voorziet in een integrale benadering van het woonwagenbeleid met zowel aandacht voor de culturele identiteit, sociale agenda, werk, wonen als (preventieve), veiligheid en handhaving van de openbare orde op woonwagenlocaties.
Woonwagens Schiedam LR