Vraag en antwoord woonwagenbeleid

Culturele kenmerken en identiteit

Vraag 1c: Uit welke (beschermde) culturele kenmerken bestaat de culturele identiteit van woonwagenbewoners en waarom is kennis hierover belangrijk?

Voor het voeren van een mensenrechten-proof woonwagenbeleid (zie hiervoor, Thema 2 ‘Mensenrechtelijk kader’) is kennis van de cultuur van woonwagenbewoners onmisbaar. De groep woonwagenbewoners beschikt over verschillende culturele, etnische en historische achtergronden en gewoonten. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij een woonwagencultuur kennen. Hoewel velen geen nomadisch reizend bestaan meer leiden, is het gevoel van het wonen in een woonwagen gebleven. Het in nauw sociaal- en familieverband wonen en het vrij rondtrekken en beroepsmatig reizen (de trekvrijheid) in woonwagens van hout en op wielen zijn bepalende uitingen van hun culturele identiteit.

De woonwagencultuur is tevens een in Nederland en wereldwijd erkende cultuur. Daarvoor is de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland (VBWN) opgericht. Deze heeft zich hiervoor actief en met succes ingezet. Sinds 2014 staat de woonwagenlevensstijl op de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed.

Woonwagens Schiedam LR