Veel gestelde vragen

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Eind 2019/begin 2020 vindt u op deze pagina een aantal generieke vragen en Q&A's over beleidsontwikkeling en uitvoering van het lokaal woonwagenbeleid.

Heeft u vragen, neem dan contact op met:

Woonwagenbewoners - Maarten Sprangh
foto: Maarten Sprangh