Veel gestelde vragen

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

In het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten op deze pagina terecht voor informatie, generieke vragen en Q en A’s over beleidsontwikkeling en uitvoering over lokaal woonwagenbeleid.

Woonwagenbewoners - Maarten Sprangh
foto: Maarten Sprangh