Programma 2022: ‘Op weg naar nieuwe standplaatsen’

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Sinds 2019 werkt Platform31 aan het kennis- en leerprogramma ‘Lokaal woonwagenbeleid’. Inmiddels zijn we van start met het programma van 2022 ‘Op weg naar nieuwe standplaatsen’ met intervisiesessies en webinars.

In de periode van 2019-2020 werden twee leerkringen georganiseerd, waar elk 20 gemeenten aan meededen, gericht op de implementatie van het beleidskader. In dit traject is veel kennis gedeeld over het op orde brengen van randvoorwaardelijke zaken (zoals kennis van de doelgroep, kennis van het mensenrechtelijk kader en een duidelijke rolverdeling tussen de verschillende partijen) in het lokale woonwagenbeleid. Zonder het op orde zijn van deze randvoorwaardelijke zaken wordt de realisatie van nieuwe standplaatsen ernstig bemoeilijkt. Nu de eerste gemeenten deze stappen richting nieuw beleid genomen hebben, maakten we in het vervolg van het kennis- en leerprogramma ‘op weg naar nieuwe standplaatsen’ de stand van zaken op. Waar staan zij? Wat gaat goed? En waar lopen gemeenten (nog) tegenaan bij de realisatie van nieuwe standplaatsen? De afgelopen maanden sprak Platform31 met 10 gemeenten die actief aan de slag zijn met het beleidskader. De uitkomst van deze gesprekken kunt u lezen in dit artikel. De komende maanden zullen we de belangrijkste lessen behandelen in webinars en intervisiesessies in het vervolgprogramma ‘Op weg naar meer standplaatsen’.

Meld u aan voor de webinarreeks

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Rondom deze thema’s organiseert Platform31 in 2022 een drietal webinars. Tijdens deze digitale bijeenkomsten komen praktijkvoorbeelden aan bod die deelnemers helpen met de vertaling van het beleidskader naar uitvoerbaar beleid en het realiseren van extra standplaatsen.

Meer informatie en aanmelden