Programma 2022: ‘Op weg naar nieuwe standplaatsen’

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Sinds 2019 werkte Platform31 aan het kennis- en leerprogramma ‘Lokaal woonwagenbeleid’. In 2022 liep het programma ‘Op weg naar nieuwe standplaatsen’, bestaande uit intervisiesessies en webinars.

In de periode van 2019-2020 werden twee leerkringen georganiseerd, waar elk 20 gemeenten aan meededen, gericht op de implementatie van het beleidskader. In dit traject is veel kennis gedeeld over het op orde brengen van randvoorwaardelijke zaken (zoals kennis van de doelgroep, kennis van het mensenrechtelijk kader en een duidelijke rolverdeling tussen de verschillende partijen) in het lokale woonwagenbeleid. Zonder het op orde zijn van deze randvoorwaardelijke zaken wordt de realisatie van nieuwe standplaatsen ernstig bemoeilijkt. Nu de eerste gemeenten deze stappen richting nieuw beleid genomen hebben, maakten we in het vervolg van het kennis- en leerprogramma ‘op weg naar nieuwe standplaatsen’ de stand van zaken op. Waar staan zij? Wat gaat goed? En waar lopen gemeenten (nog) tegenaan bij de realisatie van nieuwe standplaatsen? Platform31 sprak met 10 gemeenten die actief aan de slag zijn met het beleidskader. De uitkomst van deze gesprekken kunt u lezen in dit artikel. In het vervolgprogramma ‘Op weg naar meer standplaatsen’ werden de belangrijkste lessen behandeld in webinars en intervisiesessies.