Informatie & adviezen voor het opstellen van lokaal woonwagenbeleid

Experts en vertegenwoordigers aan het woord

Binnen het Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid brachten we naast publicaties en artikelen de resultaten en bevindingen, ook een reeks van audiovisuele producties tot stand. Vanuit verschillende perspectieven bespreken we enkele belangrijke thema’s, en hete hangijzers bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen.

We gaan in gesprek met de volgende experts/vertegenwoordigers:

 • Sabina Achterbergh (Vereniging Roma Sinti en Woonwagenbewoners)
 • Leonie Huijbers (College voor de Rechten van de Mens)
 • Wim ter Beek (Aedes Vereniging van Woningcorporaties)
 • Jack van der Bent (gemeente Eindhoven)

De woonwagenbewoners en de woonwagencultuur

Er is niet één soort woonwagenbewoner. De groep woonwagenbewoners is heel divers, dat is wat onze gesprekspartners vaak aangeven. Maar wie zijn de woonwagenbewoners? Uit welke groepen bestaan ze? Welke verschillen en overeenkomsten tussen de groepen zien de geïnterviewden? Hoe kijken partijen naar de drie (beschermde) kenmerken van de culturele identiteit van woonwagenbewoners en waarom is kennis hierover belangrijk? In onderstaand filmpje vertelt Sabina Achterbergh ons over de achtergrond, geschiedenis en de culturele identiteit van en de diversiteit onder woonwagenbewoners.

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

Woonwagenbeleid vanuit mensenrechtelijk kader

De overheid heeft naast een beschermende ook een positieve verplichting om het woonwagenleven mogelijk te maken door middel van regelgeving, beleid en ruimtelijke planning. Dit is een resultaat van jarenlange mensenrechtelijke uitspraken en ontwikkelingen.

De beleidspraktijk zet vraagtekens bij de bijzondere beschermingspositie van woonwagenbewoners. Tegen welke belemmeringen loopt men in de praktijk aan, bijvoorbeeld bij het culturele kenmerk ‘trekvrijheid’? Geldt de positieve verplichting van de overheid (beschermen en faciliteren van het woonwagenleven) ook voor dit onderdeel van de woonwagencultuur?

In onderstaand filmpje blikken onze gesprekspartners terug op de totstandkoming van het Beleidskader gemeentelijk standplaatsen- en woonwagenbeleid uit 2018. Ze gaan in op het jarenlang ten onrechte gevoerde woonwagenbeleid en mensenrechtelijke ontwikkelingen, en de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman.

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

De praktijk: realisatie woonwagenstandplaatsen (geld, ruimte en tijd)

In onderstaand filmpje noemen Wim Ter Beek, Jack van der Bent en Leonie Huijbers vijf succesfactoren die van belang zijn bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen:

 • Taak- en rolverdeling
 • Geld (g)een issue
 • Grondeigendom
 • Ruimte
 • Tijd

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

Woonwagenbeleid: tips en adviezen voor beleid en praktijk

In het volgende filmpje geven Jack van der Bent, Sabina Achterbergh en Wim Ter Beek tips en adviezen voor beleid en praktijk:

 • Hanteer de menselijke maat – in dialoog
 • Kom tot een langetermijnvisie
 • Maak een inhaalslag met bouwachterstand – basis op orde
 • Geef jongeren en spijtoptanten de hoogste prioriteit
 • Creëer een gemengde locatie – mix (sociale) huur en koop

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Het onderdeel Community of Practice zit erop, maar het Kennis- en leerprogramma Lokaal Woonwagenbeleid staat zeker niet stil. Alle kennis en ervaringen delen we op de projectpagina. Daar vindt u bijvoorbeeld vraag en antwoord en praktijkvoorbeelden. Ook delen we daar nieuwe ontwikkelingen.