Community of Practice

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

De Community of Practice is afgerond.

2019 werd een bepalend jaar voor het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners. Het nieuwe beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid zette gemeenten aan het werk om met een nieuw ‘mensenrechtenproof’ visie- beleidsstuk over het woonwagenbeleid te komen en in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan? Platform31 startte met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedde met kennis en best practices en de mogelijkheid bood tot uitwisseling en samen leren.

Wat hebben we gedaan?

Tijdens de Community of Practice kwamen deelnemers in vier bijeenkomsten samen en gingen op zoek naar oplossingen voor gezamenlijke knelpunten. Met de deelnemers diepten we in de Community of Practice per bijeenkomst vraagstukken uit rond de vormgeving van een nieuw lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid en werkten we gezamenlijk toe naar een eigen lokale aanpak op maat. De uitkomsten van de Community of Practice vindt u hieronder.

Voor wie?

Het programma was bedoeld voor gemeentemedewerkers met het woonwagen- en standplaatsenbeleid in hun portefeuille.

Data 2019-2020

Community of Practice regio Zuid:

  1. Donderdag 26 september 2019: mensenrechten en woonwagenbeleid – visievorming in de praktijk
  2. Donderdag 14 november 2019: bewonersparticipatie
  3. Donderdag 16 januari 2020: rolverdeling gemeenten – woningcorporaties
  4. Donderdag 5 maart 2020: thema volgt

Community of Practice regio Noord:

  1. Donderdag 3 oktober 2019: mensenrechten en woonwagenbeleid – visievorming in de praktijk
  2. Donderdag 28 november 2019: bewonersparticipatie
  3. Donderdag 23 januari 2020: rolverdeling gemeenten – woningcorporaties
  4. Donderdag 12 maart 2020
Bijeenkomsten woonwagenbeleid in beeld
Klik om te vergroten (pdf)