Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

2019 wordt een bepalend jaar voor het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners. Het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid zet gemeenten aan het werk om in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan?

Platform31 start met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedt met kennis en best practices en de mogelijkheid biedt tot uitwisseling en samen leren. Daarbij zijn ook andere lokale stakeholders betrokken, zoals corporaties en woonwagenbewoners zelf.

Interesse? Op deze pagina’s vindt u meer informatie over het kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid.

Woonwagenbewoners - Maarten Sprangh
Foto: Maarten Sprangh

Bent u innovatief bezig?

Bent u een gemeenteambtenaar met het woonwagen- en standplaatsenbeleid in uw portefeuille? Is de gemeente waar u werkt al aan de slag met de invulling van het lokale woonwagenbeleid? Heeft u bijvoorbeeld al een visie geformuleerd, een aanpak ontwikkeld om de samenwerking tussen gemeente en lokale partijen vorm te geven of heeft u concrete ideeën voor het stimuleren van participatie van woonwagenbewoners? Maar wilt u bovenal graag leren van en uitwisselen met andere gemeenten? Dan zijn wij op zoek naar u!