Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

De komende tijd wordt bepalend voor het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners. Het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid zet gemeenten aan het werk om met een nieuw mensenrechten-proof visie- beleidsstuk over het woonwagenbeleid te komen en in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan?

Platform31 startte in 2019 met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedt met kennis en best practices en de mogelijkheid biedt tot uitwisseling en samen leren. Daarbij zijn ook andere lokale stakeholders betrokken, zoals corporaties en woonwagenbewoners zelf.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid.