Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Het landelijke Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid het ministerie van BZK in 2018 invoerde, heeft gemeenten aan het werk gezet om tot een nieuw mensenrechtenproof visie- en beleidsstuk over het woonwagenbeleid te komen. Ook moeten gemeenten aan de slag om in de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voorzien. Maar hoe krijgen zij de vraag naar standplaatsen in beeld en wanneer is aan het beleidskader voldaan? En hoe zorg je dat er daadwerkelijk nieuwe standplaatsen gerealiseerd worden?

Platform31 startte in 2019 met een kennis- en leerprogramma dat gemeenten voedt met kennis en best practices. Ook biedt het programma de mogelijkheid tot uitwisseling en om samen te leren. Daarbij worden ook andere lokale stakeholders betrokken, zoals corporaties en woonwagenbewoners zelf.

Programma 2022: ‘op weg naar nieuwe standplaatsen’

Het kennis- en leerprogramma ‘Lokaal woonwagenbeleid’ startte in 2019 met een Community of Practice rondom het opstellen van lokaal woonwagenbeleid. Daarna volgde een onderzoek naar de rol van corporaties en werden een aantal visuele producties en een documentaire gemaakt met uitleg en advies over het opstellen van het lokale beleidskader. In 2022 is het vervolgprogramma ‘Op weg naar nieuwe standplaatsen’ gestart. Diverse gemeenten hebben de afgelopen tijd een lokaal beleidskader opgesteld voor woonwagens en standplaatsen. Met het beleid als basis werken zij nu aan (plannen voor) uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Met intervisiesessies en webinars ondersteunt Platform31 hen hierbij.

Met de deelnemende gemeenten worden in dit nieuwe programma kennis, goede aanpakken en inzicht in de opgaven uitgewisseld en gebundeld, waarbij de focus vooral ligt op:

  • ruimte voor nieuwe standplaatsen;
  • manieren van toewijzen,
  • lokale en regionale afstemming en samenwerking;
  • haalbare en betaalbare scenario’s voor het plaatsen en verhuren van woonwagens.

Het nieuwe kennisprogramma is bedoeld voor beleidsprofessionals van gemeenten en corporaties die betrokken zijn bij het woonwagenbeleid en woonwagenzaken. We kiezen voor intervisiesessies en webinars met een positieve insteek: wat werkt, welke stappen zetten gemeenten al, waar liggen kansen?

Heb je belangstelling?

Meld je aan voor de webinarreeks. Bij vragen kun je terecht bij Annemiek van Tol en Frank Dirks.

Foto Mark Middel
Foto: Daniel Niessen

Meld u aan voor de webinarreeks

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Rondom deze thema’s organiseert Platform31 in 2022 een drietal webinars. Tijdens deze digitale bijeenkomsten komen praktijkvoorbeelden aan bod die deelnemers helpen met de vertaling van het beleidskader naar uitvoerbaar beleid en het realiseren van extra standplaatsen.

Meer informatie en aanmelden

Netwerk van partijen woonwagenbeleid
Netwerk van partijen woonwagenbeleid (klik om te vergroten)