De Wijkentour wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wijkentour

Wijkentour: innovatie in de energietransitie

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

Woningcorporaties en bouwsector staan voor een grote opgave wat betreft het ontwikkelen van duurzame nieuwbouw en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarbij gaat het niet alleen om het aanpakken van woningcomplexen, maar om het van gas loskoppelen van hele wijken. Voor de corporatiesector is het een uitdaging om dit zo betaalbaar mogelijk te doen. Voor de bouwsector om voldoende arbeids- en productiecapaciteit en innovatiekracht te ontwikkelen.

De wijkentour

Er is geen standaard oplossing voor deze opgaven, maar er wordt wel kennis ontwikkeld in de praktijk. Om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 in samenwerking met de andere partners van de Vernieuwingsagenda (i.c. Bouwend NL, Techniek NL, Stroomversnelling en NVB Bouw) een wijkentour voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.
De wijkentour focust zich op het wijkperspectief van de energietransitie. Welke gemeenten/wijken lopen voorop, wie ontwikkelt een inspirerende aanpak? Wie zit er aan tafel om de transitievisie warmte op te stellen, en hoe ziet dat proces eruit? Welke rol spelen corporaties, bouwers, netbedrijven et cetera. Hoe worden bewoners, huurders en particuliere eigenaren, betrokken? Hoe is de aanpak georganiseerd?

Vijf innovatieve wijken

Tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 staan vijf ‘etappes’ gepland. Elke etappe is een bezoek aan een wijk die in proces en toepassing van innovatieve verduurzamingsconcepten concrete stappen aan het zetten is. De bezoeken vinden plaats op donderdagmiddagen, van 13.00-17.00 uur. Vanaf 12.30 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. De etappe naar Dukenburg, Nijmegen start om 9 uur en wordt afgesloten met een lunch.

Van nog niet alle etappes is het programma al bekend, maar u kunt zich al opgeven voor de wijken waarover u hieronder meer kunt lezen. Voor de andere wijken volgt dit zo spoedig mogelijk.

Voor wie?

Wij nodigen directeur-bestuurders, leden van raden van toezicht/commissarissen, directeuren vastgoedontwikkeling, projectleiders en portefeuillemanagers vastgoed van woningcorporaties uit om deel te nemen. Ook leden van Bouwend Nederland, NVB Bouw, Stroomversnelling en Techniek NL zijn welkom. Bij overtekening hebben vertegenwoordigers van corporaties voorrang.

(klik om de meer te lezen over het programma van een bepaalde etappe)

1. Zandweerd, Deventer: 28 november 2019

Tijdens de eerste etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk Zandweerd in Deventer. In dit videoverslag loopt u zelf mee!

2. ’t Ven, Eindhoven: 13 februari 2020

Tijdens de tweede etappe bezochten professionals uit de corporatiesector en bouwsector de wijk ’t Ven in Eindhoven. In dit videoverslag loopt u zelf mee!

3. Dukenburg, Nijmegen: 18 september 2020

Tijdens de derde etappe werden professionals uit de corporatiesector en bouwsector geïnformeerd over het aardgasvrij maken van de wijk Dukenburg. Dit videoverslag geeft u een indruk van de bijeenkomst.

4. Sliedrecht-Oost: 8 oktober 2020

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. In dit videoverslag van de wijkentour ontdekt u hoe gemeente, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk.

5. Palenstein, Zoetermeer: 5 november 2020

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. In dit videoverslag van de vijfde wijkentour op 5 november 2020 loopt u zelf mee!

palenstein-zoetermeer