Voor wie?


Deelnemers aan het pilotprogramma waren gemeenten die willen experimenteren met tijdelijke bewoning en tijdelijke huurcontracten in leegstaand vastgoed. Gemeenten die tijdelijke huisvesting als oplossing zien voor het stijgend aantal woningzoekenden.


Voorwaarden voor deelname:

 • de gemeente brengt in overleg met de eigenaar een specifiek pand in voor de toepassing van de ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’.
 • de gemeente wijst uit haar eigen organisatie een projectleider aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
 • de eigenaar (de gemeente, een belegger, projectontwikkelaar, corporatie, maatschappelijke instelling, etcetera) wil meewerken aan ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’ en is bereid het pand – veel of weinig – te verbouwen voor bewoning.
 • de gemeente werkt flexibel mee aan vergunningen en mogelijke tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan.

Wat levert het op voor de experimentpartner?

 • Méér woonruimte door ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’ in leeg vastgoed. Gemeenten doorlopen de stappen als groep. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach en organiseert inhoudelijke expertise.
 • Huurinkomsten voor de eigenaar.
 • Gebruik van een leeg gebouw.
 • Kennisontwikkeling bij de betrokken projectleiders door deelname aan een ‘community of practice’ in de vorm van inspirerende sessies over onder anderen:
  • de huidige relevante wet- en regelgeving.
  • de mogelijkheden met het huurcontract.
  • de technische mogelijkheden en mogelijk relevante partijen.
 • Kennisdeling: gemeenten delen hun successen en bevindingen met elkaar.
 • Het experiment krijgt een podium en media-aandacht.