programma


Op welke vragen geven we antwoord tijdens het experiment?

  • Wat zijn de mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving?
  • Hoe breng je technische veranderingen (verbouwing) tot stand?
  • Welke typen gebouwen bieden welke kansen?
  • Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het huurcontract?
  • Welke business case (inkomsten versus uitgaven) gaat u gebruiken?
  • Vertaling business case tot uitvoerbaar plan? Welke stappen moet u nemen om dit te verwezenlijken?


Het definitieve programma wordt samen met de deelnemers opgesteld.
Het programma kan er als volgt uitzien. Het aantal sessies is een indicatie.

Mei & juni:
Aanmelden gemeenten

Juni, middagsessie 1:
Inventarisatie casussen, wet- en regelgeving, mogelijkheden technische verbouwing.
Locatie: Platform31, Den Haag

September, sessie 2:
Mogelijkheden tijdelijke huurcontracten, beheer en exploitatie.

November, sessie 3:
Kennisdeling – welke hobbels zijn er nog? welke successen zijn er al?