Achtergrond


Achtergrond: ontwikkelingen op de woningmarkt (uitklapveld)
Verschillende ontwikkelingen belemmeren op dit moment een vlotte werking van de woningmarkt, zoals:

  • De geringe doorstroming op de woningmarkt. Daardoor komen er weinig betaalbare woningen vrij.
  • Er wachten veel mensen op een woning.
  • De huisvesting van bijzondere groepen en urgenten komt in het gedrang. Het toenemend aantal vergunninghouders is actueel. Meer urgenties betekent dat anderen (nog) langer moeten wachten.
  • Veel vastgoed wordt niet of onvoldoende gebruikt. Vastgoed staat op de verkeerde plek (in krimpregio’s), is verouderd (oude kantoren), is de functie kwijtgeraakt (kloosters, kerken, scholen, gevangenissen, fabrieken) of is over (allerlei functies).
  • Er komen veel verzorgingshuizen leeg. Naar schatting wordt de helft van de 26.000 wooneenheden (nog) niet hergebruikt.
  • De samenleving wordt steeds dynamischer. Er zijn meer tijdelijke en kortdurende arbeidscontracten, meer mensen die tijdelijk heel ergens anders wonen, minder vaste relaties, meer kleine huishoudens en meer onzekerheid. Kortom, de behoefte aan tijdelijke, flexibele en snelle woonruimte neemt toe.
  • Op nationaal niveau wordt beleid ontwikkeld voor tijdelijke huurcontracten. Dit vergroot de flexibiliteit. Tijdens het experiment verkennen we de mogelijkheden.Platform Opnieuw Thuis

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een dak boven het hoofd. Alleen dán kunnen zij een nieuwe start maken en een bijdrage leveren aan de samenleving. Gemeenten moeten dat organiseren. Een opgave waarbij ze steun nodig hebben. Van het Platform Opnieuw Thuis.

Lees meer


Alternatieven voor huisvesting asielzoekers

Diverse oplossingen binnen het huidige huisvestingsstelsel voor asielzoekers worden nog onvoldoende benut. Bijvoorbeeld het gebruik van leegstaand vastgoed zoals verzorgingshuizen of kantoren.

Lees meer