Deelname


Platform31 startte daarom de pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’. Deze pilot liep in 2015 en is inmiddels ten einde. Als u meer informatie wilt over dit thema, neem dan contact op met Vera Beuzenberg of Frank Wassenberg.

Dit experiment was geschikt voor gemeenten die willen experimenteren met tijdelijke bewoning en tijdelijke huurcontracten in leegstaand vastgoed.

Voorwaarden voor deelname:

  • de gemeente brengt in overleg met de eigenaar een specifiek pand in voor de toepassing van de ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’.
  • de gemeente wijst uit haar eigen organisatie een projectleider aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
  • de eigenaar (de gemeente, een belegger, projectontwikkelaar, corporatie, maatschappelijke instelling, etcetera) wil meewerken aan ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’ en is bereid het pand – veel of weinig – te verbouwen voor bewoning.
  • de gemeente werkt flexibel mee aan vergunningen en mogelijke tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan.


Contact


Vera Beuzenberg

06 83 17 13 69
vera.beuzenberg@platform31.nl

Frank Wassenberg

06 57 94 35 92
frank.wassenberg@platform31.nl