Deel deze pagina via:

Blog


Asielzoekers in lege gebouwen? Gewoon doen!

Frank Wassenberg

Vergunninghouders hebben met voorrang recht op huisvesting. Maar de rek is er in veel gemeenten ondertussen wel uit. Waar kunnen ze nog terecht?

Lees verder

Pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten'

Steeds meer mensen hebben snel, tijdelijk en flexibel woonruimte nodig, maar krijgen te maken met een groeiend tekort daaraan. In veel gemeenten neemt de concurrentie om betaalbare huurwoningen toe en komt de huisvesting van bijzondere groepen en urgenten, zoals vergunninghouders, in het gedrang. Tegelijkertijd staat er veel vastgoed lang leeg, wachtend op een nieuwe gebruiker. Het antwoord lijkt simpel: maak lege gebouwen geschikt voor bewoning. En dat kan ook tijdelijk!

Platform31 startte daarom de pilot ‘Tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’. Deze pilot liep in 2015 en is inmiddels ten einde. Als u meer informatie wilt over dit thema, neem dan contact op met Vera Beuzenberg of Frank Wassenberg.

De pilot

Leegstaand vastgoed krijgt in dit stimuleringsprogramma een tijdelijke woonfunctie, meestal na eenvoudige ingrepen en de bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. Met gemeenten en inhoudelijk experts werkt Platform31 aan de implementatie ervan in de praktijk.Gezamenlijk kijken we hoe we lege panden zo snel mogelijk tijdelijk kunnen benutten als woonruimte. Platform31 werkt hierin nauw samen met Platform Opnieuw Thuis, het G32-Stedennetwerk en het Rijk.

Tijdelijk wonen in aangewezen gebouwen

Toevoegen van woonruimte kan natuurlijk met nieuwbouw, maar het kan ook door bestaand vastgoed te gebruiken als woonruimte. Er staan momenteel (te) veel panden leeg. Lege kantoren springen het meest in het oog, maar het gaat om gebouwen met allerlei functies. De meeste eigenaren wachten op nieuwe gebruikers die het gebouw voor dezelfde functie willen gebruiken. Dat kan echter lang duren. In de tussentijd is een tijdelijke bestemming als woonfunctie een oplossing, want daarnaar is wel vraag. Bij een tijdelijke bestemming zijn meestal eenvoudige verbouwingen toereikend. Meer definitieve transformatie is uiteraard ook mogelijk.

Tijdelijke bewoning biedt uitkomst voor een deel van de woningzoekenden. Veel jongeren, starters en mensen die snel iets nodig hebben, kiezen voor een tijdelijk contract als ze anders lang moeten wachten op een woning. Ook voor huisvesting van de groeiende groep vergunninghouders biedt dit goede mogelijkheden.

Wat biedt het experimentenprogramma?

Platform31 startte een stimuleringsprogramma om leegstaand vastgoed een tijdelijke woonfunctie te geven met tijdelijke huurcontracten. De eigenaar krijgt in de tussentijd inkomsten en de gemeente creëert meer woonruimte. Onder begeleiding van Platform31, en met inhoudelijke experts, werken we gezamenlijk aan het versneld (tijdelijk) herbestemmen van leeg vastgoed met het concept ‘tijdelijke bewoning met tijdelijke contracten’ en aan de implementatie ervan..

Het experiment biedt de deelnemende gemeenten kennis, advies en begeleiding door middel van enkele gezamenlijke sessies en nauw contact. Het Rijk ondersteunt en denkt mee over wet- en regelgeving. Ervaringen worden landelijk geagendeerd. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach.


Dit experiment is een
samenwerking van:

tijdelijke bewoning tijdelijke contracten - logoos3

lees ook


Tijdelijke transformatie van leeg vastgoed is een goed alternatief!

Overal wachten lege kantoren, bedrijfshallen, winkels en scholen op een nieuwe functie. Vaak gebeurt er niets. In de tussentijd is tijdelijke transformatie een goed alternatief. Er is veel mogelijk. We moeten ons niet laten leiden door belemmeringen, maar denken in mogelijkheden.

Lees verder