particuliere woningverbetering banner1

Publicaties

Waarom eigenaren hun woningen (niet) onderhouden

In de grote Nederlandse steden komt steeds meer aandacht voor renovatie in de particuliere sector. Toch blijkt het goed onderhouden of verbeteren van de eigen woning niet voor alle eigenaren vanzelfsprekend. Wat zijn de behoeften, motieven en triggers voor eigenaren om te investeren in de eigen woning?

Lees meer


Tijdschrift voor de Volkshuisvesting – onderkant van de koopwoningenmarkt

Aan de onderkant van de koopwoningenmarkt komen steeds meer woningen bij die wat bouwtechnische staat matig tot slecht scoren. Onderhoud blijkt een complexe problematiek. Het anders financieren van Vereniging van Eigenaren kan hiervoor soelaas bieden.

Lees meer


Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Dit adviesrapport biedt perspectief om verloedering aan de onderkant van de woningmarkt een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door investeringen in onderhoud te koppelen aan investeringen in energie en aanpassing van de woning aan zorgbehoefte.

Lees meer


Problemen aan onderkant particuliere woningmarkt in beeld

In de goedkope koopwoningvoorraad worden drie belangrijke problemen gesignaleerd: slecht onderhouden woningen, slecht verkoopbare woningen en de restschuldproblematiek van bewoners van deze woningen. In dit rapport wordt de vraag beantwoord hoe groot die problematiek daadwerkelijk is.

Lees meer


Rapport ´Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang´

OTB/Platform31-onderzoek – oktober 2013

Het onderhoud van particuliere woningen blijkt in sommige buurten een hardnekkig probleem. Gemeentelijk beleid is nodig omdat problemen niet als vanzelf oplossen, en bovendien verergeren. Uit evaluatie van gemeentelijk beleid blijkt dat het verstrekken van opknapsubsidies niet efficiënt is. Laagrentende leningen en adviezen zijn dat wel.

lees meer grijs


Particuliere woningverbetering in de Wijkengids

Oplossingen voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad die momenteel bestaan, zijn vooral gericht op de mensen die het wel zelf kunnen en er ook middelen voor hebben. Maar hoe ga je om met de onderkant van de samenleving, voor wie woningrenovatie de laagste prioriteit heeft omdat ze genoeg andere problemen hebben?

lees meer grijs

Blog

Steeds meer scheve huizen

Frank Wassenberg

Een toevallige eigenaar kan zomaar 40.000 euro schade hebben.

Lees verder

Kennisdossier particuliere woningverbetering

Bijna geen onderwerp in stedelijke vernieuwing is zo weerbarstig als particuliere woningverbetering. Al helemaal in tijden waarin de woningmarkt op haar grondvesten schudt. Platform31 besteedt op verschillende manieren aandacht aan het thema Particuliere woningverbetering.

Het kennisdossier toont de belangrijkste (voorlopige) resultaten uit onze projecten.

Lees meer