particuliere woningverbetering banner1

Lokaal initiatief in het Laakkwartier!


Particuliere woningverbetering

Platform31 heeft in de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld op het gebied van particuliere woningverbetering, onder andere met het advies ‘Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit’. De gemeente Den Haag heeft Platform31 dan ook gevraagd om, samen met lokale partijen uit het Laakkwartier, op zoek te gaan naar energie en initiatieven om de particuliere woningverbetering te stimuleren. Het Laakkwartier fungeert daarmee als ‘proeftuin’ voor de rest van de stad. En dat is niet voor niets. Want Laak is een wijk met potentie. In een interactieve sessie met zo’n 30 actieve partijen uit het Laakkwartier is nagedacht over manieren om particuliere bewoners te stimuleren. En daarbij kwam heel veel energie en potentie los bij de partijen, die resulteerde in concrete ‘aanbiedingen’ aan (groepen van) bewoners.

Informeren, activeren en ontzorgen

Tijdens de bijeenkomst is nagedacht over mogelijke ideeën en initiatieven op verschillende thema’s, zoals de koppeling van particuliere woningverbetering aan duurzaamheid en mogelijkheden om bewoners in VvE’s te stimuleren. Belangrijkste conclusie van de middag is dat het gaat om informeren, activeren en ontzorgen van bewoners en VvE’s. Daarbij zijn verschillende concrete middelen en maatregelen bedacht om dit te bereiken. Bijvoorbeeld het aanstellen van een (onafhankelijke) aanjaagcoach, het opzetten van een wijkinformatiewinkel en het aanbieden van totaalpakketten vanuit ondernemers uit de wijk.

Aanhaken bij energie

Daarbij is het slim om de energie te richten op bewoners en eigenaren die enthousiast zijn en iets willen doen aan verbetering van hun woning. Dit kan een versterkende werking (olievlek) hebben op de andere bewoners. Een mooi idee daarbij is, om samen met ondernemers uit de wijk, een inspiratieboek te ontwikkelen om bewoners enthousiast te maken over de mogelijkheden. De gemeente Den Haag gaat, samen met de betrokken partijen, aan de slag om kansrijke ideeën ook daadwerkelijk uitvoering te geven.

Voor meer informatie: annemiek.lucas@platform31.nl of frank.wassenberg@platform31.nl


Tweets over woningverbetering