particuliere woningverbetering banner1

artikelen particuliere woningverbetering

Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud

VBO Makelaar – Vastgoed Adviseur – april 2014

Met het overgrote deel van de particuliere woningvoorraad in Nederland gaat het goed. Het zijn de ‘probleemplukken’ die ons zorgen baren. Daar zijn woningen, door allerlei oorzaken, slecht onderhouden. Sommige eigenaren hebben ook nog eens de pech dat ze in een gebied wonen waar de ondergrond slecht is. De fundering van die woningen vertoont daardoor veel problemen. Zoiets ‘overkomt’ je gewoon.

Download het artikel.


Omvang funderingsproblemen vraagt om actieve overheid

Je zult maar denken een goed huis te hebben en er dan achterkomen dat de fundering verrot is. Het overkomt vele huiseigenaren. En omdat met herstel grote bedragen gemoeid kunnen zijn, springt de overheid bij, zoals in Zaanstad en Dordrecht.

Download het artikel.


Aandacht voor de onderkant van de koopwoningenmarkt

Met 50.000 woningen in slechte bouwtechnische staat en nog eens 500.000 in matige staat verdient het onderhoud van de particuliere koopwoningenmarkt echt aandacht. De complexe problematiek die er achter schuil gaat, vraagt om een integrale aanpak en een betrokkenheid van meer partijen.

Download het artikel.


De kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad
feiten, cijfers en trends

In heel Nederland tellen we ongeveer een half miljoen woningen die met onderhoudsgebreken kampen. Met de groei van het eigenwoningbezit nemen ook ernstige onderhoudsachterstanden in deze groep toe.

Download het artikel


Alternatieve financiering kan VvE’s helpen

Te lage reserves van de woningeigenaren of de Vereniging van Eigenaren leiden er in de praktijk toe dat groot onderhoud en energiebesparende maatregelen niet worden uitgevoerd. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden.

Download het artikel


Hoe behoud je kwaliteit bij gespikkeld bezit?

De Vereniging van Eigenaren als structuur kan ook voor buurten met rijtjeswoningen met gespikkeld bezit dienen om de kwaliteit te bewaken. Eigenaar-bewoners kunnen elkaar onderling stimuleren hun woning te onderhouden.

Download het artikel


Verbetercoach kan het verschil maken

Hoe krijg je zicht op de motieven van de eigenaar die niet investeert en, nog belangrijker, hoe krijg je hem in een actieve houding? De verbetercoach kan hier een belangrijke rol in spelen.

Download het artikel


Kluswoning voegt kwaliteit toe aan stad

Het concept kluswoning stimuleert eigen initiatief en maakt onvermoede talenten los. Kluswoningen trekken gemotiveerde bewoners aan die zorgen voor nieuw bloed in de wijk.

Download het artikel


De gemeente als regisseur

Overheidsbezuinigingen leiden ertoe dat het budget van gemeenten voor particuliere woningverbetering steeds verder onder druk komt te staan. Dit vraagt een andere rol van gemeenten.

Download het artikel

Uit het werkveld

Meer aandacht voor funderingsproblemen

Het congres Aanpak Funderingsproblematiek van het KCAF op 21 november 2013 was een groot succes. Er waren zeer veel positieve reacties en het heeft de funderingsproblematiek in een stroomversnelling gebracht.
Lees verder.


‘VvE moet vaste som inleggen’

Artikel AD – 12 oktober 2013
Norder wil weigeraars dwingen toch te betalen. Verenigingen van Eigenaren zouden verplicht een vast bedrag moeten sparen, zodat leden niet langer de dupe zijn van weigerachtige huiseigenaren.
Lees verder.


Hup naar de Gamma

Artikel NRC Handelsblad – 18 september 2013
Rotte kozijnen, scheurende muren, lekkende daken. Ongeveer 500.000 woningen zijn matig onderhouden en nog eens 50.000 verkeren in slechte staat.
Lees verder.


‘Impulsen nodig voor betere woonkwaliteit’

Artikel Cobouw – 16 september 2013
Woningonderhoud heeft een nieuwe impuls nodig. De achterstand neemt alleen maar toe.
Lees verder.