particuliere woningverbetering banner1

deel deze pagina

Blog: Steeds meer scheve huizen

Frank Wassenberg

Een toevallige eigenaar kan zomaar 40.000 euro schade hebben.

Lees verder

Overzicht particuliere woningverbetering

Er zijn in Nederland circa 50.000 slecht onderhouden woningen en 500.000 matig onderhouden woningen. Een opgave die al langer speelt, maar waarvan de context drastisch veranderd.

Het overzicht particuliere woningverbetering biedt achtergronden, voorbeelden uit de praktijk en laatste ontwikkelingen:
Particuliere woningverbetering


De kwaliteit van de woningen in Nederland staat onder druk. Het meest zichtbaar is dat aan de onderkant van de particuliere markt, zowel in de koopsector als in de particuliere huursector. De onderkant van de woningmarkt groeit, en bovendien belemmert de crisis investeringen. Dalende inkomensperspectieven, te hoge hypotheken, onwil en onwetendheid staan voor sommige eigenaren behoorlijk onderhoud in de weg.

Particuliere woningverbetering is in beginsel een eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar andere partijen spelen een rol die groter wordt naarmate de woningkwaliteit achter blijft: de gemeente, de bank, de medebewoners, de buurt, de onderhoudssector, de energievoorziener, etc. Hoe kan de woningkwaliteit in Nederland op peil blijven, en wat is daarvoor nodig?

Gerelateerd nieuws

Het Servicepunt Woningverbetering evalueert vernieuwde aanpak in Schiedam

In Schiedam is particuliere woningverbetering al jarenlang een speerpunt van gemeentelijk beleid. Onderhoud, goed functionerende VvE’s, funderingsproblemen en het kwalitatief op peil brengen en houden van de particuliere woningvoorraad vragen blijvende aandacht. Onlangs is de lopende beleidsaanpak geëvalueerd. Verbeteringen in de particuliere woningverbetering gaan niet vanzelf en het loslaten van de huidige intensieve aanpak zou tot achteruitgang leiden, aldus het advies. Nu doorpakken, is de ambitie.

Het Servicepunt Woningverbetering (SWV) helpt (aspirant) huiseigenaren al dan niet in VvE-verband op thema’s als levensloopvriendelijkheid, verduurzaming, veiligheid en comfort, droge voeten en natte palen en aanpak van achterstallig onderhoud. Het SWV loopt sinds begin 2015 in Schiedam en ook in Vlaardingen. De aanpak van de particuliere woningvoorraad blijkt om een lange adem te vragen; veel resultaten moeten nog zichtbaar worden. De gemeente helpt met deskundige ondersteuning, financiële prikkels en in het uiterste geval dwang, maar initiatief en verantwoordelijkheid blijven bij de woningeigenaren. Na een intensieve startfase is Schiedam nu op de goede weg.


Aanpak Particuliere Woningvoorraad
Onderzoek naar de aanpak van probleemplukken in Nederlandse gemeenten

Woonlab en Radboud Universiteit Nijmegen hebben een onderzoek gedaan naar de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Nederlandse Gemeenten. Aan het onderzoek hebben 139 gemeenten meegedaan.

Uit het onderzoek zijn duidelijke conclusies te trekken. Eveneens is bij de analyse het type beleidsvoering in kaart gebracht dat gemeenten voeren bij het aanpakken van probleemplukken: van informerend, naar faciliterend tot integraal activerend.


DSP-groep: binnen 15 jaar funderingsherstel noodzakelijk bij ruim 35.000 panden

Onlangs heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst nader onderzoek laten doen naar het aantal woningen dat in Nederland de komende jaren te maken krijgt met funderingsproblemen. DSP-Groep heeft dit onderzoek uitgevoerd, daarbij begeleid door het ministerie van BZK en het KCAF.

Lees verder

Woningverbetering blijft aantrekkelijk

Voor Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel is al voor 29,7 miljoen euro aan leningen afgesloten voor woningverbetering. Er zijn vele miljoenen euro geïnvesteerd in het verbeteren van het casco en in het oplossen van funderingsproblemen. Er zijn mooie resultaten geboekt en de particuliere woningverbetering zal worden voortgezet. Door aandacht te blijven besteden aan de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad wil de gemeente Schiedam verloedering van de oude wijken voorkomen.

Alle informatie is vastgelegd in het jaarverslag Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel 2013.


Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud

VBO Makelaar – Vastgoed Adviseur – april 2014

Met het overgrote deel van de particuliere woningvoorraad in Nederland gaat het goed. Het zijn de ‘probleemplukken’ die ons zorgen baren. Daar zijn woningen, door allerlei oorzaken, slecht onderhouden. Sommige eigenaren hebben ook nog eens de pech dat ze in een gebied wonen waar de ondergrond slecht is. De fundering van die woningen vertoont daardoor veel problemen. Zoiets ‘overkomt’ je gewoon. Download het artikel.


Omvang funderingsproblemen vraagt om actieve overheid

Je zult maar denken een goed huis te hebben en er dan achterkomen dat de fundering verrot is. Het overkomt vele huiseigenaren. En omdat met herstel grote bedragen gemoeid kunnen zijn, springt de overheid bij, zoals in Zaanstad en Dordrecht. Download het artikel.


Tijdschrift voor de Volkshuisvesting
Themanummer: De onderkant van de koopwoningenmarkt

Tijdschrift voor de Volkshuisvesting van december 2013 gaat over problemen met en rond particuliere woningverbetering. De laatste jaren verslechtert de kwaliteit van woningen, met name in het goedkope segment. Hoe komt dat en wat doe je eraan? Lees verder.


Lokaal initiatief in het Laakkwartier!

De gemeente Den Haag heeft Platform31 gevraagd om, samen met lokale partijen uit het Laakkwartier, op zoek te gaan naar energie en initiatieven om de particuliere woningverbetering te stimuleren. Het Laakkwartier fungeert daarmee als ‘proeftuin’ voor de rest van de stad. En dat is niet voor niets. Lees verder.


kks-partwonvrrd-klein1kopie

Kennisdossier particuliere woningverbetering

Bijna geen onderwerp in stedelijke vernieuwing is zo weerbarstig als particuliere woningverbetering. Al helemaal in tijden waarin de woningmarkt op haar grondvesten schudt. Platform31 besteedt op verschillende manieren aandacht aan het thema Particuliere woningverbetering.

Het kennisdossier toont de belangrijkste (voorlopige) resultaten uit onze projecten.

Lees meer

Onderzoek en experiment

Experiment goedkope koop

Begin 2012 is Platform31 gestart met het experiment ‘Aanpak Goedkope Koop’ gericht op de onderste dertig procent van de lokale, gemeentelijke woningvoorraad. Platform31 heeft de problematiek geagendeerd vanuit de overtuiging dat slecht onderhouden woningen, slecht verkoopbare woningen en restschuldproblematiek maatschappelijke vraagstukken zijn met een probleemeigenaar die zijn verantwoordelijkheid niet kan of wil nemen.

Lees verder


Onderzoek Kwaliteitsimpuls particuliere voorraad

In het project ‘Kwaliteitsimpuls particuliere woningvoorraad’ van Platform31 en het Onderzoeksinstituut OTB (Technische Universiteit Delft), participeren de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Enschede, Leeuwarden, Lelystad, Schiedam en Zaanstad en de SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Lees verder