Gemeente Almere

In de Woonvisie 2020-2030 ‘Thuis in Almere’ heeft Almere plannen opgenomen voor de bouw van 24.500 woningen tot 2030. Hiervan zijn er 10.000 bedoeld voor (lage) middeninkomens (waarvan 30% middeldure huur). Om deze woningen betaalbaar – onder andere voor gezinnen zonder eigen vermogen – te kunnen realiseren (betaalbaar zijn koopwoningen tot 300.000 euro), zijn verschillende instrumenten in het Actieplan Betaalbaarheid ontwikkeld. Daarbij heeft de gemeente gekeken naar de financiële effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten: brengen deze de woningen daadwerkelijk binnen bereik van de middeninkomens?

Almere werkte aan de volgende zaken:

  • De betaalruimte van de doelgroep
  • De beschikbare instrumenten (geïnventariseerd bij andere gemeenten)
  • De effectiviteit van die instrumenten (simulatie/rekenen)
  • De werking in de praktijk (pilots)
  • Vastgestelde raadsvoorstel uitgangspunten start pilots Actieplan Betaalbaarheid

Van verschillende instrumenten is de financiële effectiviteit doorgerekend. Bijvoorbeeld voor een korting op de grondprijs. In de figuur geeft Almere aan welke korting bij enkele genoemde projecten nodig is om een woning bereikbaar te krijgen voor iemand met anderhalf keer modaal: ‘Poort’ en ‘Duin’ vereisen meer korting dan ‘Buiten’ en ‘Stad’.

Bron: gemeente Almere
Bron: gemeente Almere

Met deze doorrekeningen heeft Almere de meest kansrijke instrumenten, in termen van doelgroep-effectiviteit, benoemd. Momenteel test gemeente Almere drie instrumenten (de maatregelen 1, 8 en 9; zie hieronder) in de praktijk, om te bepalen of ze in de praktijk effectief zijn (de gewenste doelgroepen bedienen) en hoeveel ambtelijke inzet ze vergen (efficiëntie).

Almere 2
Bron: gemeente Almere
Schiedam woning huizen (17)