Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

Huishoudens met een middeninkomen vinden op de woningmarkt zeer moeizaam woonruimte. Het aanbod is gering en de gevraagde koop-of huurprijzen vallen vaak niet binnen het budget van deze woningzoekenden. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om het aanbod voor deze doelgroep te verruimen, in kwantiteit en in kwaliteit en zowel in het huur- als koopsegment. In de praktijkreeks ‘Middensegment effectief bedienen’ helpt Platform31 hen op weg.

Ondanks het beschikbare instrumentarium blijkt dat veel gemeenten worstelen met de vragen hoe, wanneer en onder welke omstandigheden ze beschikbare instrumenten in kunnen zetten. Hierdoor wordt de potentie van instrumenten niet goed benut en worden kansen gemist.
Deze praktijkreeks biedt gemeenten in marktgebieden met een middelhoge of hoge marktdruk handelingsperspectief bij het huisvesten van huishoudens met een (laag) middeninkomen.

Wilt u deelnemen? Dat kan! Meer informatie vindt u hier.

Sessies gemist?

Startsessie: Hoe kunnen gemeenten middeninkomens op maat bedienen? | 22 september

Wat is ‘betaalbaar’ voor het middensegment? Tijdens deze sessie brachten we lokaal maatwerk in beeld door verschillende praktijkvoorbeelden. Daarnaast keken we hoe gemeenten dat onder verschillende marktomstandigheden (kunnen) doen. Met Maaike Vermeer (ministerie van BZK), Esther Geuting (Stec), Ernst van der Leij (Brink), Joost van der Werf (Brink), Ernst van der Leij (Brink), Joeri van der Lee (gemeente Utrecht) en Wouter Jungst (gemeente Nijkerk).

Deel 1

Deel 2


Sessie 2: Juridische maatregelen & korting op grondprijs | 13 oktober

Hoe kun je het realiseren van woningen in het middensegment juridisch borgen? Welke instrumenten kun je daarbij hanteren? Hoe hangen die onderling samen? Met Thierry Wever (Rigo), Janno Meijer (ministerie van BZK), Renée van Bommel (ministerie van BZK), Mimi Stevens (gemeente Barneveld) en Arjan Westerneng (gemeente Ede).

Deel 1

Deel 2


Sessie 3: Effectiviteit financiële beleidsinstrumenten en nieuwe woonvormen | 27 oktober

Welke financiële oplossingen en constructies zijn er om woningen in het middensegment betaalbaar te houden? Met Jeroen Wissink (Companen), Maurice van Noordenne (provincie Noord-Brabant), Yassin El Ouardani, (gemeente Almere), Maarten Nip (gemeente Almere) en Frank Wassenberg (Platform31).

Deel 1

Deel 2


Sessie 4: Samenwerking met marktpartijen en corporaties | 10 november

Hoe realiseer je samen met corporaties en marktpartijen woningen in het middensegment? Hoe spreek je dit af met partijen? Met Boy Wesel (Bouwinvest), Hans Hugo Smit (Rabobank), Arjan Oosterhuis (Rabobank), Tak Lam (BPD), Patrick Dogge (Trudo) en Berend Jan Brijder (gemeente Eindhoven).

Deel 1

Deel 2


Samenvattende sessie voor kleine gemeenten | 24 november

Tijdens deze samenvattende sessie voor kleine gemeenten delen we de ervaringen en handvatten uit de 4 thematische sessies. We geven een dwarsdoorsnede van maatregelen en ervaringen, speciaal gericht op de praktijk van kleinere gemeenten. Werkportefeuilles zijn hier breder en kennis is meer versnipperd, maar tegelijkertijd zijn ‘de lijntjes’ korter. Met bestuurders èn met bewoners. We sluiten af met een reflectie op het gehoorde door praktijkmensen van enkele gemeenten. Deze sessie organiseren we in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Met Anne Koning (provincie Zuid-Holland), Hamit Karakus (Platform31), Mattijs Letteboer (Companen), Thierry Wever (Rigo), Henny van de Ven (gemeente Venray), Marc van Ooijen (gemeente Buren) en Krijn Janssen (gemeente Hendrik Ido Ambacht).

Deel 1

Deel 2

Middenhuur woningcorporatie