Algemene informatie

Plaats: Nuth (Limburg)
Aantal woningen: 10
Woningtype: grondgebonden levensloopbestendige rijtjeswoningen
Gemiddelde woningoppervlakte: 84 m2 (gbo)
Investeringskosten per woning : 169.500 euro excl. btw
Gemiddelde huurprijs: 592 euro
Opdrachtgever: Wonen Zuid
Opdrachtnemer: Janssen de Jong Bouw Zuid, Son en Breugel
Overige betrokken partijen: Janssen de Jong Bouw Zuid B.V., gemeente Nuth, LKS Installatietechniek, Elektro Scheppers, Leudal Zonnepanelen, BeNext Monitoring, K+ Adviesgroep, Bulkens Architecten, OnderhoudPlus en Atriensis
Moment van oplevering: maart 2018

Meer informatie

Wonen Zuid
Jeroen Veraa
projectleider Nieuwbouw en Renovatie

E J.Veraa@wonenzuid.nl
T +31886653721

www.wonen-zuid.nl

ToPlan NOM woningen Nuth

Project Innovatie Betaalbare Nieuwbouw

In de gemeente Nuth heeft bouwonderneming Janssen de Jong voor woningcorporatie Wonen Zuid een tiental levensloopbestendige, energie-neutrale (Nul-op-de-meter) patiowoningen gerealiseerd.

Het ToPlan-woonconcept is door Janssen de Jong ontwikkeld om in te spelen op de sterk stijgende vraag naar duurzame woningen van opdrachtgevers en consumenten. De Nul-Op-de-Meter (NOM) conceptwoningen zijn flexibel aan te passen aan de wens van de opdrachtgever en/of eindgebruiker. De woningen in Nuth zijn onderhands aanbesteed. Op basis van het programma van eisen van Wonen Zuid is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een intentieverklaring voor de ontwikkeling van de woningen ondertekend. Na een prijstoets door een extern kostendeskundige is deze intentieovereenkomst omgezet in een turn-key Design & Build aannemingsovereenkomst.

In samenspraak met Wonen Zuid zijn alle woningen, met het oog op de doelgroep senioren, gelijkvloers uitgevoerd en beschikken ze over 2 slaapkamers. Dankzij een combinatie van hoge isolatiewaarden, energiezuinige installaties (all-electric) en zonnepanelen, zijn de woningen zeer energiezuinig. Het comfort, gebruikersgemak en de betaalbaarheid voor de eindgebruiker hebben bij het ontwerp centraal gestaan. Zo kunnen bewoners hun energieverbruik ‘live’ volgen door middel van een monitoringssysteem. Het systeem geeft weer hoeveel energie is opgewekt en is verbruikt en hoe de opgewekte en verbruikte energie zich verhoudt ten opzichte van de verwachtingen. De bewoners ontvingen voor, tijdens en na de oplevering energie-coaching en -voorlichting.

De bouwkwaliteit

Bij de realisatie was sprake van een bouwproces op basis van het principe van Conceptueel Bouwen. Voor dit nieuwbouwproject heeft Janssen de Jong het in 2012 ontwikkelde ToPlan woonconcept als basis gehanteerd. De woningen zijn gedimensioneerd op basis van het Woonkeur-label (2015) en voldoen eveneens aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Hoewel in beginsel bestemd voor senioren, kunnen ze ook worden ingezet voor de groeiende groep 1-2 persoonshuishoudens. Voor oplevering zijn de woningen in het kader van de EPV-regeling volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 opgenomen door adviesbureau Atriensis, waarmee de energieprestaties gewaarborgd zijn.

Duurzaamheid

Binnen de goed geïsoleerde woningen zijn energiezuinige all-ellectric installaties toegepast, waaronder een WTW-unit, elektrische boiler, elektrische radiatoren (in plaats van LTV vloerverwarming) en zonnepanelen. Daarmee wordt voldaan aan de Nul-op-de-meter normering van de Energie Prestatie Vergoeding (klasse 1 van de EPV met luchtdichtheidswaarde 0,15). De EPV-vergoeding bedraagt € 79,61 per maand (€ 0,95/m2). Wonen Zuid heeft ervoor gekozen niet de maximaal mogelijke EPV-vergoeding bij de huurder in rekening te brengen, waardoor een gedeelte van de investeringskosten niet terugverdiend zullen worden (onrendabele top).

Bijzonderheden businesscase

Binnen de door de opdrachtgever aangegeven maximale stichtingskosten (van € 1,8 mln. incl. BTW) is een Nul-op-de-meter woning ontwikkeld die aansluit op het programma van eisen voor 1-2 persoonshuishoudens.

De ToPlan-woningen beschikken over een flexibel installatiesysteem, waardoor installatieonderdelen eenvoudig kunnen worden kunnen worden vervangen en het systeem ook in de toekomst aan nieuwe standaarden kan worden aangepast. De energieprestaties worden, inclusief een onderhoudsovereenkomst, voor 10 jaar door de bouwer gegarandeerd. Voor andere projecten is uitbreiding tot 15 of 20 jaar mogelijk. Op basis van de afgesloten Service Level Agreement bedragen de complete onderhoudskosten van de installaties voor de 10 woningen € 2.821,50 per jaar voor de komende 10 jaar.

Reflectie panel

Het panel beoordeelt de ToPlan woningen als ‘zeer verdienstelijk’. Bij de keuze van installaties is nadrukkelijk rekening gehouden met de doelgroep (i.c. senioren). Het energiemonitoringssysteem en de gelijkvloerse oplossing, waarbij alle installaties voor senioren goed toegankelijk zijn, evenals het bedieningsgemak van elektrische radiatoren (met oog op de doelgroep) worden positief gewaardeerd.

Daarnaast vormen het levensloopbestendige karakter op basis van Woonkeur en de coaching van bewoners (voor, tijdens en na de bouw), pluspunten. Die coaching ziet het panel als een cruciaal punt voor het succes van het energetisch concept. Wanneer de bewoners zich niet aan de Nul-op-de-meter regels houden, kan het concept immers veel duurder uitvallen dan op basis van gemiddeld gebruik mag worden verwacht. In dat verband is het panel erg benieuwd naar de bevindingen van de bewoners na in gebruik name van de woningen. Het panel adviseert in dit verband de gebruikersbeleving en de energiehouding op een later tijdstip nogmaals te evalueren (bijv. na vijf jaar).

De partijen zijn er zeer goed in geslaagd de onderhoudskosten per woning, per jaar (€ 375) laag te houden. Dit komt de betaalbaarheid zeker ten goede. De prijs/kwaliteit verhouding (huurprijs + energiecomponent: € 670) van de woningen wordt door het panel dan ook positief beoordeeld. Het panel constateert dat deze woningen weliswaar betaalbaar, maar zeker niet sober en doelmatig zijn uitgevoerd.

ToPlan NOM woningen Nuth 2
ToPlan NOM woningen Nuth
(klik voor vergroting)