Algemene informatie

Plaats: Boekel (Noord-Brabant)
Aantal woningen: 8
Woningtype: grondgebonden gelijkvloers en levensloopbestendig
Gemiddelde woningoppervlakte: 112 m2 BVO / 100 m2 GBO
Gemiddelde huurprijs: 592 / 635 euro per maand
Bouwkosten: de basis (af)TOPwoning is beschikbaar voor 72.000 euro per woning (bouwkosten excl. btw), de gelijkvloerse variant voor 81.000 euro per woning (bouwkosten excl. btw) (prijsvorming juni 2017).
Opdrachtgever: Stichting PeelrandWonen
Opdrachtnemer: Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV, Uden
Overige betrokken partijen: gemeente Boekel
Moment van oplevering: oktober 2017

Meer informatie

René Beks
Directeur ontwikkeling & innovatie

E rene.beks@hendrikscoppelmans.nl
T 0413 264 833
www.budget-woning.nl

Brochure Een passende woning voor iedere portemonnee! (pdf, 0,6 Mb)

NOM (af)TOPwoningen Boekel

Project Innovatie Betaalbare Nieuwbouw

Acht gelijkvloerse Nul-op-de-Meter woningen in Boekel die vanuit de standaard Budgetwoning van Hendriks Coppelmans ontwikkeld zijn. Met een filmpje worden bewoners wegwijs gemaakt in het technische gebruik van de woning.

Ontwikkelproces

Op basis van standaardisatie een betaalbare woning realiseren. Dat is de visie achter de Budgetwoning van Hendriks Coppelmans. Er zijn drie varianten: de (af)TOPwoning, het (af)TOPappartement en de BudgetRijwoning. Met de (af)TOPwoning deed HendriksCoppelmans mee aan de onderhandse selectie van PeelrandWonen voor acht Nul-Op-de-Meter woningen in Boekel. Na gunning werkten Hendriks Coppelmans, PeelrandWonen en de gemeente Boekel de woningen op basis van regisserend opdrachtgeverschap op maat uit.

Bouwproces

De sleutel tot betaalbaarheid is de combinatie van een 3D-ontwerp in BIM, een IFD-bouwmethodiek en (zodoende) een korte bouwtijd. De woningen worden grotendeels geprefabriceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dat zorgt voor een flinke versnelling van het bouwproces en daarmee ook voor kostenreductie.

Duurzaamheid

De woningen worden standaard ontwikkeld als Nul-op-de-Meterwoningen die voldoen aan EPV. Daarmee zet Hendriks Coppelmans in op lage en vooral ook constante woonlasten voor de bewoners. EPV maakt de woningen immers onafhankelijk van externe energiebronnen, bijvoorbeeld van stijgende gasprijzen. PeelrandWonen brengt in de praktijk ongeveer de helft van de maximaal toegestane EPV vergoeding in rekening bij de bewoners.

De woningen zijn ontworpen volgens de principes van NOM Keur. Op energetisch vlak zitten er verscheidene slimme oplossingen in de woning (bijvoorbeeld een luchtwarmtepomp met WTW), maar dat is niet per se onderscheidend ten opzichte van andere woningprojecten, geeft René Beks van Hendriks Coppelmans aan. Wel uniek is volgens hem de sociale innovatie met bewoners. De bewoners krijgen persoonlijke coaching over het technische gebruik bij ingebruikname van de woning. Zo wordt vanaf het begin ingezet op bewustwording over energieverbruik in huis en worden huurders geholpen om het energiegebruik ook daadwerkelijk laag te houden. Bij NOM Keur is een handleiding voor bewoners over het technische gebruik van de woning overigens ook verplicht. Hendriks Coppelmans heeft deze echter op een bijzondere manier aangevuld. De ervaring is namelijk dat mensen zo’n technische handleiding niet lezen, dus dat enkel het uitreiken van een handleiding te mager is. Daarom maakte Hendriks Coppelmans instructiefilmpje waarin mensen worden meegenomen in het gebruik van de woning en de installaties. Dat werkt perfect, wijzen de eerste ervaringen uit.

Business case

Het concept van de (af)TOPwoning is gericht op projectmatige inzet in herhalingsprojecten voor de sociale huur, middeldure huur of koop. Dat maakt dat de investeringslasten omlaag gaan. Bij de woning hoort een prestatiegarantie inclusief een onderhoudscontract voor 10 jaar, waardoor ook de onderhoudslasten voor de corporatie laag en constant blijven.

De woningen zijn zo ontwikkeld dat ze met een gebruikelijke BAR op of net onder de aftoppingsgrens verhuurd kunnen worden (597,30 euro of 640,14 euro in 2018, afhankelijk van huishouden). De woningen voldeden bij de oplevering ook aan de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (per 1 juli 2018 gestopt). Daarmee kreeg de corporatie een korting tot 20.000 op de verhuurdersheffing.

Reflectie panel

Het panel waardeert het idee om de technische werking van de Nul-op-de-Meter woning aan de hand van een filmpje uit te leggen. Waarschijnlijk nemen bewoners de informatie dan beter tot zich dan bij een handleiding, met een lager energieverbruik tot gevolg. De zonnepanelen aan de straatzijde zijn volgens het panel esthetisch goed geplaatst.

De plattegronden zitten volgens het panel goed in elkaar. De indeling van de woning is logisch en prettig. Het panel merkt op dat dit bij veel conceptwoningen het geval is en trekt een voorzichtig verband tussen conceptueel bouwen en kwalitatief hoogwaardige plattegronden.

Dit project bewijst ook opnieuw dat IFD een interessante manier van bouwen is. Het efficiëntere bouwproces maakt de woningen financieel aantrekkelijker.

Het feit dat de techniek op de verdieping zit, betekent bij een gelijkvloerse woning dat de bewoner er zelf niet bij kan. Als dat niet nodig is, bijvoorbeeld omdat er voor de bewoner niets te bedienen valt of omdat het onderhoud is uitbesteed, is dat ook geen probleem.

af(TOP)woningen Boekel 1
af(TOP)woningen Boekel 2
(klik voor vergroten)