Algemene informatie

Plaats: Lobith e.o. (Gelderland)
Aantal woningen: 60, waarvan reeds 2 gerealiseerd
Woningtype: vrijstaande en rijwoningen
Gemiddelde woningoppervlakte: bvo 61,4 m2 (5,85 × 10,5 m), gbo 50m2
Investeringskosten: als standaardproduct (bestaande uit 3 modules) bedragen de aanschafkosten 69.000 excl. btw (prijsvorming 2018)
Gemiddelde huurprijs: € 500 per maand inclusief elektra
Opdrachtgever: Vrijleve
Opdrachtnemer: PLEKvoor
Moment van oplevering: 2 reeds gerealiseerde woningen voorjaar 2017, overige n.t.b.

Meer informatie

PLEKvoor
Josephine Antonissen
Marketing & Salesmanager

T +31 (0)85 0653273
E info@plekvoor.com

www.plekvoor.com

KLIK 1.TWEE, project: HABhuis - Lobith

Project Innovatie Betaalbare Nieuwbouw

Seriematig geproduceerde, modulaire en demontabele all-electric woningen die antwoord geven op de dynamische woonvraag van vandaag de dag.

Ontwikkelproces

Vastgoed ontwikkelen als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als petflessen. Vanuit die visie verkoopt, ontwikkelt en assembleert PLEKvoor seriematig geproduceerde, modulaire woningen. Woningstichting Vrijleve zag hoe modulaire woningen een antwoord kunnen geven op de vraag naar betaalbare woningen in een dynamische of onvoorspelbare woningmarkt. In nauwe samenwerking hebben PLEKvoor en Vrijleve plannen ontwikkeld voor 60 modulaire woningen in Lobith en omgeving, namelijk het HABhuis.

Bouwproces

De woning is opgebouwd uit drie aparte modules: een slimme, duurdere module waarin alle techniek is geïntegreerd en twee goedkopere modules. Het frame van de woning dient als distributiekanaal voor kabels en leidingen vanuit de technische module. De modules worden industrieel geproduceerd, zodat het aantal handelingen op de bouwplaats en dus de bouwtijd minimaal is. Het frame wordt in de fabriek gevuld met een systeem van integrale wanden, vloeren en dakdelen. Voor de afwerking zijn duurzame, kosteneffectieve en circulaire materialen gekozen. Op de locatie worden de modules aan elkaar gekoppeld.
De modules zijn lichtgewicht modules die op een gestandaardiseerde basis bevestigd worden. De fundering is afhankelijk van de grondslag. Het bouwsysteem stelt PLEKvoor in staat om een tijds- en plaatsonafhankelijk product te leveren dat bovendien altijd aanpasbaar is.

Door veel glas, hoogte en een slimme plattegrond te gebruiken lijkt een kleiner oppervlakte veel groter en door de badkamer in het midden van de woning te plaatsen kan er een ronde door het huis gelopen worden, wat het gevoel van een tiny house weg haalt.

Duurzaamheid

De modules zijn opgebouwd uit demontabele elementen. Dat maakt dat vloeren, wanden en dakdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden als in de toekomst bijvoorbeeld een hogere isolatiewaarde wenselijk is. Bovendien zijn alle onderdelen over het algemeen herbruikbaar in andere woningen. De buitenpanelen zijn verwisselbaar zodat ook de ‘look&feel’ aan het huis adaptief is. De verschillende onderdelen zijn aan- en afkoppelbaar. Door de fabrieksmatige basisbouw zijn de vervoersbewegingen voor de plaatsing minimaal.

De woningen wordt ‘all electric’ uitgevoerd. Ze kunnen worden voorzien van zonnepanelen die optioneel zijn aangesloten op een centraal accuhuis. Hierin wordt extra opgewekte stroom opgeslagen voor de dagen waarop de zon minder intensief schijnt. Daarmee zijn de modules nagenoeg zelfvoorzienend.

Verder zijn de woningen voorzien van infraroodpanelen of elektrische vloerverwarming, een WTW en een slimme elektrische boiler van NIBE.

Business case

Winst is behaald door een standaard systeem te gebruiken, wat eenvoudig aangepast kan worden aan nieuwe eisen danwel toekomstige innovaties. Voor de opdrachtgever/afnemer van de woningen is interessant dat het huis verplaatsbaar en aanpasbaar is. Zo kan maximaal worden ingespeeld op een veranderende markt en de vragen die er in de toekomst vanuit de bewoners gesteld worden.

Reflectie panel

Het panel vindt het modulaire bouwsysteem interessant. Dat maakt dat op een van tevoren uitgedachte en efficiënte wijze woningen ontwikkeld kunnen worden die wel passen bij de specifieke vraag van een opdrachtgever. Bovendien gaat het bouwproces snel. Om dezelfde redenen interessant daarbij is de keuze om alle technische elementen in één module te concentreren.

Een huurprijs inclusief elektra is aantrekkelijk voor de huurder. Dat maakt de totale woonlasten overzichtelijker en de huurder komt niet voor verrassingen te staan. Het nadenken over energie-opslag maakt dit project volgens het panel ook pluimwaardig. In het bijzonder interessant is de 12 volt accuhuis in de optielijst.

Qua duurzaamheid gaat het project echter een stap verder dan enkel de energetische kant. Er is ingezet op circulariteit door het gebruik van milieuvriendelijke materialen en demontabele / herbruikbare elementen. Daarmee wordt de levensloop van de losse onderdelen losgekoppeld van de schil, wat vanuit milieuoogpunt en vanuit economisch oogpunt waardevol is. De losse onderdelen kunnen gemakkelijk elders dienstdoen als de woning in zijn geheel niet meer in een vraag voorziet, of losse onderdelen kunnen gemakkelijk vervangen worden zonder de gehele woning af te schrijven. Verder vindt het panel dat de woning er van binnen en van buiten fraai uitziet. Dus ook complimenten voor de architectuur van de woningen.

Habhuis Lobith
klikvoor-3
klikvoor-4
klikvoor-1
klikvoor-2
(klik voor vergroten)