Algemene informatie

Plaats: Deventer (Overijssel)
Aantal woningen: pilotwoning
Woningtype: grondgebonden, kleine woning
Gemiddelde woningoppervlakte: 41m2 (gbo)
Stichtingskosten per woning: 99.174 euro excl. btw (inclusief 18.000 euro grondwaarde)
Gemiddelde huurprijs: 500 euro (streefhuur)
Opdrachtgever: House2Start
Producent: De Mors Rijssen i.s.m. House2Start
Moment van oplevering: 2017

Meer informatie

House2Start
Christiaan Kats
partner-directeur

T 0578 64 11 66

www.house2start.nl

House2start - Deventer

Project Innovatie Betaalbare Nieuwbouw

Een volledig industrieel geproduceerde conceptwoning, specifiek ontwikkeld voor 1-2 persoonshuishoudens. In korte tijd kant-en-klaar leverbaar. Uitgevoerd in 1 pilot woning in Deventer.

Ontwikkelproces

Een eenvoudige, slimme, verplaatsbare en betaalbare woning voor starters, die overal moet kunnen staan. Dat is wat ontwikkelaar/leverancier van woonruimte voor starters, House2start, voor ogen heeft. Bij de ontwikkeling van de conceptwoning is de woonbehoefte van een jong, startend een- en tweepersoonshuishouden als uitgangspunt genomen. Dat heeft een compact, demontabel woonconcept opgeleverd met circa 50m2 bruto vloeroppervlak die zonder huurtoeslag voor circa 500 euro/maand (incl. energiekosten, prijspeil 2017) verhuurd kan worden. De ontwikkelaar wil hiermee een antwoord bieden op de vraag naar betaalbare starterswoningen in het huursegment.

In Deventer is in november 2017 de eerste pilotwoning onthuld. Met een woonkamer/keuken op de begane grond en de slaapkamer op de eerste etage, is de testwoning van alle elementaire woonvoorzieningen voorzien zoals keuken incl. energiezuinige keukenapparatuur, was- en droogapparatuur, badkamer met toilet, infraroodverwarming (all electric). Een smart-systeem verbindt alle apparaten met elkaar. Via een smartlivingsysteem en een smartphone kan de woning worden bediend. Bewoners betalen voor het gebruik van deze apparatuur een gebruiksvergoeding.

De bouwkwaliteit/methodiek

Het volledige bouwproces is geïndustrialiseerd. De producenten van de verschillende materialen en componenten leveren op maat en op tijd aan in de fabriek. Door deze wijze van produceren is de bouwketen sterk verkort, doordat aannemers en installateurs in het productieproces geen rol meer spelen. Dit resulteert in minder bouwfouten, minder afval, minder vervoersbewegingen, een betere kwaliteit en personeel met andere vak specificaties. De woning wordt door componentbouwers plug and play in elkaar gezet.

De vanuit Timmerfabriek De Mors geleverde kant en klare woningen worden in 5-6 modules geproduceerd, in één dag per woning op locatie gemonteerd en in circa 2 dagen afgewerkt. Dankzij de geïndustrialiseerde productie wordt de productkwaliteit volledig in de hand gehouden. Op basis hiervan garandeert House2start het onderhoud van de woningen voor de eerste 15 jaar. De pilotwoning voldoet aan het bouwbesluit en andere wettelijke normen.

De bouwmodules worden opgebouwd uit zogenaamde SIP-panelen (Constructief Isolerende Sandwich Paneel), waarmee dragende muren, verdiepingsvloeren en daken worden geconstrueerd. Met deze SIP panelen worden de modules samengesteld. De begane grond vloer is in beton uitgevoerd. De modules worden verankerd op stalen schroefpalen. De gevelbekleding bestaat uit Simowood panelen (een bio-based product dat wordt gemaakt van rijsthulzen, steenzout en minerale olie) of Rockpanel panelen (een 100% circulair product gemaakt van vulkanisch gesteente). Op de woning ligt een ‘energiedak’ met 19 PV-panelen.

De totale doorlooptijd van het ontwikkel- en bouwproces blijkt in de huidige praktijk 4-5 maanden te omvatten, waarbij aanpassingen van bestemmingsplannen, vergunningverlening en aansluiting van water/elektra de meest vertragende factoren zijn.

Duurzaamheid

De woning is energiezuinig. Het energiedak van de pilotwoning levert circa 85% van de benodigde energie voor verwarming (infrarood), tapwater (elektrisch doorstroom warmwatersysteem) en alle aanwezige apparatuur en verlichting. Dat resulteert vooralsnog in een kleine ongedekte energiecomponent van circa 12euro/maand, op basis van de actuele salderingsregeling. House2Start verwacht nog stappen richting energieneutraliteit te kunnen zetten door de opbrengst van de PV-panelen te verhogen, een douche WTW toe te passen en het verbruik met behulp van een energiemanagementsysteem verder te optimaliseren (sturen van gedragscomponent).

Er zijn geen complexe, onderhoud vergende installaties toegepast, maar vooral systemen die weinig onderhoud vragen, eenvoudig te bedienen zijn en over een lange levensduur beschikken.

De bouwwijze maakt het mogelijk om op termijn circulair te produceren. De woningen zijn demontabel en kunnen tussentijds worden verplaatst, of aan het eind van de levensduur terug naar de fabriek. De gebruikte materialen worden gekoppeld aan een grondstoffenpaspoort en de projecten worden opgenomen in Madaster. Er wordt onderzoek gedaan naar de restwaarde van de materialen na de technische levensduur.

Bijzonderheden business case

House2Start wil in principe van stedenbouwkundig ontwerp tot en met het onderhoud bij het project betrokken blijven. De woningen worden in een eigen beleggingsportefeuille gehouden of desgewenst kunnen in opdracht van corporaties of beleggers de ontwikkelde projecten aan de opdrachtgever worden overgedragen.

Reflectie panel

Het panel is gecharmeerd van de industriële wijze waarop de pilotwoning is geproduceerd. Tegen de achtergrond van het tekort aan arbeidskrachten in de bouw kan dit, zeker op termijn, kosten en efficiëntievoordelen opleveren. Zeker wanneer de relatief korte doorlooptijd van 4-5 maanden voor het totale ontwikkel- en productieproces daadwerkelijk in de praktijk kan worden gerealiseerd. In hoeverre dit ook voor de volgende projecten van House2start aan de orde zal zijn is in deze fase nog ongewis. Op het gebied van duurzaamheid en wooncomfort worden de gekozen oplossingen voor het warmwatersysteem en het smartliving systeem als “innovatief en interessant” aangemerkt.

Het panel beseft dat dat de prijs/kwaliteitverhouding van een pilotwoning (stichtingskosten vs. vloeroppervlak GBO) niet vergelijkbaar zijn met de prijsvorming bij serieproductie en hoopt dat de leverancier op dit terrein nog progressie kan boeken.

Vanuit energetisch oogpunt beoordeelt het panel het geprognotiseerde energieverbruik van 5200 kWh voor het geboden woonoppervlak “aan de hoge kant”. Zij realiseert zich dat dit een consequentie is van de keuze van de producent voor eenvoudige installatietechnieken (w.o. infrarood verwarmingssysteem), maar wijst erop dat hiervoor ook alternatieven beschikbaar zijn (bijv. warmtepomp). Ondanks het relatief hoge aantal PV-panelen (19x aan twee dak-kanten, waarvan doorgaans 1 met ongunstige zonligging) wordt daarmee de energiebehoefte van deze kleine woning (nog) niet gedekt. Ook de open verbinding tussen woon- en slaapkamer zal een ongunstig effect hebben op de warmtevraag.

Verder kan de uitstraling van de solitair gerealiseerde pilotwoning in de ogen van het panel nog worden verbeterd, door in toekomstige projecten grotere aantallen te realiseren en de gevelbekleding aantrekkelijk vorm te geven. Desalniettemin is het panel zeer benieuwd naar de praktijkervaringen die nu met de pilotwoning worden opgebouwd.

House2start 2
House2start exterieur voorgevel 2
(klik voor vergroten)
House2start pilotwoning