Panelleden project Innovatieve Betaalbare Nieuwbouw

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 betaalbare woningbouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde begin 2018 de woningen op de mate van repeteerbaarheid en op het feit of ze gebruiksklaar zijn opgeleverd en trekt lessen uit de ontvangen inzendingen. Informatie over deze panelleden vindt u op deze pagina.

Panel-IBN

Gerard van Bortel

Gerard van Bortel is assistent professor Housing Management aan de TU Delft en post-doc fellow aan het Amsterdams Instituut voor Advanced Metropolitan Solutions. Hij beschikt over ruime kennis van – en ervaring in sociale huisvesting en stedelijke vernieuwing. Hij studeerde architectuur aan de HTS in Tilburg en Organisatiekunde en Strategisch Management aan de Open Universiteit.

Yvar Diekerhof

Yvar Diekerhof is als specialist stedelijke vernieuwing, vastgoedontwikkeling en co-housing verbonden aan KAW architecten en woningmarktadviseurs. Daarnaast is hij één van de atelierhouders van het Woningbouwatelier in Almere. Hij studeerde Politieke Wetenschappen, Bestuurskunde en Ruimtelijke Planning aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Stephan Dijkhuizen

Stephan Dijkhuizen is adviseur bij Pieter Huijbregts INNOVATIE. Hij studeerde constructie management aan de Hanzehogeschool en Constructive Engineering & Management aan de TU Twente.

Harrie van Helmond

Harrie van Helmond is architect bij – en initiatiefnemer van Van Helmond Architecten in Eindhoven. Als architect heeft hij ruime ervaring in het ontwerp en de realisatie van nieuwbouwprojecten. Zo was hij o.m. verbonden aan het Architectuurcentrum Eindhoven, is de dorpsbouwmeester van Nuenen en had zitting in verschillende welstands- en monumentencommissies. Hij studeerde Architectuur aan de TU-Eindhoven en de Academie voor Bouwkunst in Tilburg.

Rudi Hol

Rudi Hol is projectontwikkelaar bij Woningstichting Nijkerk. Als projectontwikkelaar heeft hij brede ervaring met vastgoedmanagement zoals onderhoud als nieuwbouw/ontwikkeling bij verschillende woningcorporaties. Hij studeerde Bouwkunde aan de TIAS Business School en de HTS in Utrecht.

Joost Huijbregts

Joost Huijbregts is adviseur woningcorporaties bij Finance Ideas. Hij is afgestudeerd bouwkundig ingenieur en heeft een MRE studie aan de Tias Nimbas Business School afgerond. In zijn rol als docent bij Finance Ideas Academy geeft hij training over diverse onderwerpen.

Thijs Luijkx

Thijs Luijkx is een gedreven adviseur en kwartiermaker in de wereld van wonen, woningcorporaties en projectontwikkeling en is eigenaar/initiatiefnemer van de benchmark Watkostdebouwvaneenhuurwoning. Hij studeerde Landuse Planning aan de Wageningen Universiteit.

Nelleke Nelis

Nelleke Nelis is zelfstandig specialist bouwen, wonen en gebruikers en eigenaar van Making Space. Tot 2017 was zij als adviseur gebruikskwaliteit wonen verbonden aan het VACpunt Wonen. Zij studeerde Bouwkunde en Volkshuisvesting van de HTS in Tilburg en Architectuur & Volkshuisvesting aan de Rotterdamse academie voor de Bouwkunst.

Marcel van den Oever

Marcel van den Oever is projectleider vastgoed bij woningcorporatie woonveste in Drunen. Als projectleider heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw projecten en de exploitatie en onderhoud van sociale huurwoningen. Hij studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool in Den Bosch.

Bas Sievers

Bas Sievers is directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg. Daarnaast is hij bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Hij studeerde Bouwkunde aan de Zuyd Hogeschool en Real Estate Management & Development aan de TU Eindhoven. Bij Wonen Limburg vervulde hij de laatste jaren diverse management- en directiefuncties.

Nico van der Zee

Nico van der Zee is als ontwikkelingsmanager werkzaam bij Koopmans Bouwgroep en was daarvoor senior ontwikkelaar bij Dura Vermeer. In die hoedanigheid beschikt hij over ruime expertise op het gebied van de projectontwikkeling en realisatie van bouwconstructies. Hij studeerde Bouwkunde aan Hogeschool Windesheim. (ontbreekt op de foto)