Wat houdt het experiment in?

Tijdens het experimentenprogramma gaan 7 corporaties daadwerkelijk op een andere manier ‘aanbesteden’. Zij gooien de traditionele bestekken overboord en geven bouwers slechts duidelijk omlijnde prestatie-eisen (technisch, functioneel, financieel). Daarmee denken ontwikkelende marktpartijen zelf na over de vormgeving van de nieuwbouw en de gevraagde prestatie(garanties). Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen en prestaties.

Het beoogde resultaat? Een simpeler en goedkoper proces met prestatie(garanties). Doel is de bouwmarkt, eventueel als consortium, te bewegen tot het bieden van een kant en klaar product dat zowel kostenreductie in het bouwproces als bij de corporatie bewerkstelligt. Deze kostenreductie moet leiden tot betaalbare woningen met een huurprijs op de aftoppingsgrens of lager.

Inspirerende bijeenkomsten

Het experiment biedt deelnemende corporaties handvatten om woningen af te nemen zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen en prestaties. Specialisten en ervaringsdeskundigen bieden inspiratie gedurende zes bijeenkomsten. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hun aanpakken, leervragen en dilemma’s. Corporaties blijven zelf verantwoordelijk voor het eigen ‘aanbestedingsproces’.

Analyse Platform31

Op basis van de praktijkervaring die de deelnemers opdoen, onderzoekt Platform31 of een andere manier van uitvragen en opdrachtgeven (aanbesteden zonder bestek) bij sociale nieuwbouw leidt tot lagere kosten en betaalbare nieuwbouw. Dit doet ze door het proces en de gemaakte stappen van deelnemers een jaar lang te volgen en te analyseren.

Wat levert het op voor deelnemende corporaties?

  1. Aan de slag met eigen casuïstiek en praktijk om tot een andere werkwijze en invulling van opdrachtgeverschap te komen.
  2. Inspirerende voorbeelden en best practices uit het land.
  3. Inspirerende experts en ervaringsdeskundigen tijdens bijeenkomsten.
  4. Community of practice: een klankbord met andere corporaties.
  5. Praktijkcase: een daadwerkelijk afgenomen nieuwbouw project

Looptijd

Het experimentenprogramma loopt van oktober 2016 tot december 2017.

Deelnemers

Aan het experimentenprogramma nemen zeven corporaties deel die zonder bestek goedkoop willen inkomen. Dit zijn: Brabant Wonen, HEEMwonen, Lefier, Wocom, Wooncompagnie, WOONopMAAT en Woonpartners Midden-Holland.

Nieuwe deelnemers worden niet meer geaccepteerd: voor meer informatie kunt u wel mailen met Vera Beuzenberg.

Straat in verbouwing