Ontwikkelingen in het wonen

Inmiddels wordt deze andere manier van ‘aanbesteden’toegepast bij enkele corporaties, zoals Wonion (Parkbuurt), Woonbron (Prachthuizen), Kleurrijk Wonen (Zijdevlinder) en Stadlander. Ook het innovatieprogramma Energiesprong pakte de aankoop van woningen op vergelijkbare wijze aan.

De standaard manier van projectgebonden werk aannemen en renoveren is voor het ontwikkelen van Nul-op-de-meter-woningen immers te duur. Ontwikkelaars spelen hierop in met (ver)nieuwbouwconcepten die voor meerdere projecten bruikbaar zijn. Daarbij wordt de traditionele manier van aanbesteden op basis van een gedetailleerd bestek en tekeningen vervangen door het afnemen en kopen van bestaande woningconcepten. Deze werkwijze resulteert in een andere rol van opdrachtgever én opdrachtnemer.

Het netwerk ‘Conceptueel Bouwen’ laat een vergelijkbare ontwikkeling zien. Een waarbij de nadruk ligt op conceptueel bouwen als transformerende kracht richting een vraaggerichter, simpeler en daardoor kosteneffectiever productieproces van (woning)bouwprojecten. De opdrachtnemer bespaart tijd en geld met het afnemen van een conceptueel product van bouwers.

Belangenvereniging Aedes stimuleert haar leden tot een andere taakopvatting van de opdrachtgeversrol. Regisserend opdrachtgeverschap moet daarbij leiden tot besparingen, kortere doorlooptijden en een hogere kwaliteit en klanttevredenheid. Woningcorporaties laten daarbij de traditionele wijze van inkopen en aanbesteden – op basis van gedetailleerde bestekken en projectplannen – los. Voor deze organisaties is dat geen geringe uitdaging.

Straat in verbouwing