Bijeenkomsten

Het programma: van Aanbesteden naar Afnemen

Een jaar lang experimenteren corporaties met deze andere manier van uitvragen en opdrachtgeven van sociale nieuwbouw. Het experiment start in oktober 2016 en duurt tot eind 2017. Het is erop gericht partijen daadwerkelijk een inkooptraject te laten uitvoeren. De bijeenkomsten zijn daarbij ondersteunend. Ze zorgen ervoor dat partijen dieper ingaan op hun eigen casus. We schakelen experts en ervaringsdeskundigen in die tijdens de bijeenkomsten meedenken met de verschillende projecten. Het programma bevat zes bijeenkomsten waarin telkens een ander thema centraal staat. Het definitieve programma wordt samen met de deelnemers opgesteld. Ook zijn de deelnemende projecten onderdeel van het onderzoek dat Platform31 uitvoert. Dit resulteert in een publicatie en grote eindbijeenkomst.

Startbijeenkomst
Maandagmiddag 3 oktober 2016

  • Kennismaking en ophalen leervragen

Bijeenkomst 2
Maandagmiddag 7 november 2016

  • Uitvraag – vraagspecificatie

Bijeenkomst 3
Maandagmiddag 28 november 2016

  • Uitvraag – proces

Bijeenkomst 4
Maandagmiddag 6 maart 2017

  • Contracten

Bijeenkomst 5
Maandagmiddag 26 juni 2017

  • Interne organisatie

Slotbijeenkomst
Maandag 27 november 2017

  • Reflectie en presentatie eindanalyse
Straat in verbouwing