Experiment van Aanbesteden naar Afnemen

Augustus 2016

De roep om betaalbare huurwoningen wordt steeds luider. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg de afgelopen jaren onder andere door de verhuurderheffing. Met de passendheidstoets stuurt de overheid op huurprijzen onder de aftoppingsgrens van 586,68 euro of 628,76 euro, afhankelijk van het type huishouden. Dit betekent dat 95 procent van de sociale woningvoorraad van corporaties tegen een huurprijs op of onder de aftoppingsgrens moet worden verhuurd. Corporaties willen nieuwbouwwoningen goedkoper realiseren, om kostprijsdekkend te blijven én aan de maatschappelijke doelstelling te blijven voldoen. Namelijk: kwalitatief goede en betaalbare woningen realiseren voor huishoudens met een bescheiden beurs.

Oplossing: aanbesteden zonder bestek

Een oplossingsrichting voor het realiseren van betaalbare nieuwbouw is mogelijk een ander type uitvraag en een andere wijze van productaflevering. Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen en prestaties. Deze werkwijze beoogt kostenreductie dankzij ketenintegratie en ketensamenwerking en het uitbesteden van procesonderdelen, zoals planontwikkeling en bouwbegeleiding.

Platform31-experiment: van Aanbesteden naar Afnemen

In het experiment ‘Van aanbesteden naar afnemen’ geven deelnemende corporaties slechts kaders (functionele en prestatie-eisen) aan de markt. Op basis daarvan denken ontwikkelende marktpartijen zelf na over de vormgeving van het product en de gevraagde prestatie(garanties). De uitvraag kan plaatsvinden bij ontwikkelende bouwers of bij minder traditionele partijen, zoals industriële producenten. Doel is dat de markt, eventueel als consortium, met een kant en klaar product komt. Dit kan een conceptueel product zijn, maar dat hoeft niet. Kortom, nieuwbouw gaat van een proces-uitvraag naar een product-uitvraag. Aannemen is uit; afnemen is in!

Meer informatie

Dit experiment is inmiddels beëindigd. Meer informatie over betaalbare nieuwbouw op de projectpagina over dit onderwerp.

Straat in verbouwing