Belangrijke grenzen in de sociale woningsector

Er zijn een aantal huurprijs grenzen die van belang zijn als het gaat om betaalbare nieuwbouw. Hieronder staan ze kort toegelicht.

Liberalisatiegrens: deze grens bepaalt of woningen tot het sociale of geliberaliseerde segment behoren. De grens is 710,69 (prijs peil 2018). Voor woningen in het sociale segment kunnen huurders huurtoeslag aanvragen, mits hun inkomen aan de voorwaarden voldoet.

Aftoppingsgrens: Het belang van deze grens is sinds 2016 voor corporaties groter geworden. Woningcorporaties moeten namelijk 95 procent van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toewijzen op of onder de aftoppingsgrens. Er zijn twee aftoppingsgrenzen. De eerste is 597,30 euro en geldt voor één- en tweepersoonshuishoudens. De tweede is 640,14 euro (prijspeil 2018) en geldt voor huishoudens van drie of meer personen. Doordat de passendheidsnorm in 2016 via de Woningwet van kracht werd, is de behoefte aan woningen met een huurprijs onder die grens toegenomen.

Kwaliteitskortingsgrens: deze grens wordt gebruikt bij het berekenen van de huurtoeslag van huishoudens. Vanaf dit bedrag wordt niet meer 100 procent, maar 65% van de huurprijs vergoed door huurtoeslag. De grens is in 2018: 417,34 euro.

Met betaalbare woningen worden meestal woningen met een huurprijs lager dan de aftoppingsgrenzen bedoeld.

prebfabwoningen-oostburg-woongoed-zeeuws-vlaanderen