Betaalbare nieuwbouw

Deze projectpagina rondom betaalbare nieuwbouw biedt corporaties en gemeenten handvatten om zelf aan de slag te gaan met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten.

De woningnood is hoog en er is behoefte aan betaalbare nieuwbouw. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg het afgelopen decennium om verschillende redenen, waaronder de verhuurderheffing en de nieuwbouw van steeds grotere woningen. Inmiddels is een trend ingezet om woningen weer goedkoper en kleiner te bouwen met minder wws-punten.

Sommige corporaties streven naar betaalbare woningen via nieuwbouw. Een ander type uitvraag en een andere wijze van productaflevering kunnen hiervoor soelaas bieden. In het experimentenprogramma Van aanbesteden naar afnemen werkten zeven corporaties toe naar nieuwbouw zonder bestek, maar met een uitvraag op basis van functionele omschrijvingen en prestaties. Zij experimenteerden met een prestatiegerichte wijze van uitvragen en stappen daarmee over van aanbesteden naar afnemen. Met als doel: betaalbare nieuwbouw.

Met het project ‘Innovatie in goedkope nieuwbouw’ zet Platform31 betaalbare en innovatieve nieuwbouwprojecten prominent in de etalage. Deze projectpagina biedt corporaties en gemeenten handvatten om zelf aan de slag te gaan met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten.

Filmpje van de slotbijeenkomst van het experimentenprogramma ‘Van aanbesteden naar afnemen’ (7 december 2017).