Projecten Platform31

Binnenkort vindt u op deze pagina een korte omschrijving van onze projecten rond huisvesting arbeidsmigranten.

  • Factsheets huisvesting arbeidsmigranten
  • Verkenning huisvesting arbeidsmigranten: verankering en opschaling
  • Expertsessie huisvesting arbeidsmigranten: van bliksembezoek naar duurzaam verblijf
  • Verkenning bouwen aan draagvlak voor geclusterde tijdelijke woonvormen

Afgerondarbeidsmigrant