Thuis Tijdelijk online!

Sinds 9 februari is het initiatief Thuis Tijdelijk gestart, een website om vraag en aanbod van tijdelijke huisvesting in Limburg. Het doel van de website is de markt voor tijdelijke huisvesting transparanter én toegankelijker te maken.

Via de website Thuis Tijdelijk kunnen mensen die
om welke reden dan ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben in Limburg, reageren op het woningaanbod. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, expats, arbeidsmigranten of mensen in scheiding.
Dat kan gaan om woningen, een kamer met zelfstandige of onzelfstandige kamers of alleen logies. Zogenaamde short-stay woonruimte is voor maximaal 6 maanden beschikbaar, mid-stay voorzieningen mogen voor maximaal 2 jaar gehuurd worden.

Waarborging kwaliteit

Thuis Tijdelijk ziet er op toe dat de kwaliteit van het woningaanbod wordt bewaakt en gegarandeerd. Zij controleert of de aangeboden woonruimte voldoet aan de gemeentelijke en landelijke vergunningsvereisten. En checkt of bedrijven en uitzendbureaus die huisvesting voor hun (buitenlandse) medewerkers zoeken, over de vereiste certificeringen beschikken. Woningzoekenden die zich bij Thuis Tijdelijk registreren, worden automatisch geregistreerd bij de woningaanbodwebsite Thuis in Limburg. Zo bouwen zij direct inschrijftijd op om in aanmerking te komen voor reguliere huisvesting als ze dat wensen. Hoewel de gemiddelde wachttijd sterk verschilt per plaats en type woning, wordt hierdoor de mogelijkheid een reguliere woning te bemachtigen aanzienlijk vergroot.

Samenwerkingsverband

Thuis Tijdelijk is een Limburgs samenwerkingsverband van diverse initiatiefnemers. Het afgelopen jaar heeft Platform31 deze initiatiefnemers ondersteund, waaronder woningcorporaties Wonen Limburg en HEEMwonen, de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray en verschillende uitzendorganisaties. Tevens is het project mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg met een subsidie van €50.000,- voor het project. De kracht is dat de website het aanbod van meerdere aanbieders van tijdelijke woonruimte bij elkaar brengt en via één website aan te bieden. Dat maakt de markt transparanter en toegankelijker. En door de kwaliteit van het aanbod te waarborgen, ontstaat tevens een kwaliteitsimpuls aan deze vorm van huisvesting.

Aanmelden is mogelijk

Het aanbod van tijdelijke woonruimte is niet beperkt tot de aangesloten bedrijven
bij Thuis Tijdelijk. Iedere aanbieder van tijdelijke huisvesting in Limburg, ook particulieren, kunnen zich bij Thuis Tijdelijk aanmelden via www.thuistijdelijk.nl. Ook woningzoekenden of bedrijven die huisvesting zoeken voor hun werknemers kunnen hun interesse kenbaar maken via bovengenoemde website.

arbeidsmigrant