Leerkring huisvesting arbeidsmigranten 2020-2021

Werkgeversorganisaties luiden al geruime tijd de noodklok over de problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Er verblijven ongeveer 500.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa in Nederland en de verwachting is dat de vraag naar woonruimte voor deze groep de komende jaren verder toeneemt. Deze opgave vraagt om een integrale aanpak, maar ook om maatwerk per gemeente. Platform31 en de provincie Zuid-Holland organiseerden de leerkring huisvesting arbeidsmigranten (2020-2021). De uitkomsten vindt u hieronder.

  • Startbijeenkomst: Integrale aanpak en creativiteit nodig bij aanpak vakantieparken
    Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn gestart met regionale leerkringen om hun verouderde vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en ’s-Hertogenbosch deelden ongeveer 75 deelnemers uit de regio waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en welke kennisbehoeften ze hebben.
  • Verslag 3e bijeenkomst: Realisatie van huisvesting arbeidsmigranten en de relatie tussen de markt en gemeenten
    Hoe komen we tot de realisatie van veel meer gewenste huisvestinglocaties voor arbeidsmigranten in Nederland? En welke rol kunnen lokale overheden hierin nemen? Gemeenten staan voor de vraag: laten we het volledig aan de markt over? Of moet de overheid veel directer sturen en stimuleren? Tijdens de derde bijeenkomst van de leerkring deelden de gemeenten hun ervaringen.
arbeidsmigrant