Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Cooplink deelt kennis van en over wooncoöperaties. Cooplink is dé plek waar u mede-wooncoöperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

Deelnemende pilots

Hernieuwd Actieprogramma Wooncoöperaties 2020-2021

Het Hernieuwd Actieprogramma 2020-2021 van Platform31 kent drie hoofdlijnen (zie projectopzet). Een ervan is het pilotprogramma wooncoöperaties. Een aantal pilots wordt actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de initiatieven en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis.

Deelnemende pilots

Inmiddels zijn een aantal projecten geselecteerd:

 1. Achterhoekse wooncoöperatie
  Gemeenten bouwen huurwoningen voor jonge starters die het dorp coöperatief beheert.
 2. Het Punt Wageningen
  Een groep bewoners in een Centraal Wonen project wil hun huidige woningen overnemen van Woningstichting Wageningen.
 3. Binnenhaven Almere
  Dit project is het verlengde van de Who Cares-prijsvraag van de Rijksbouwmeester. Er komt een inclusieve woonwijk waarin “zorg-behoevenden” en “niet-zorg-behoevenden” samen wonen.
 4. Tiny Casade Waalwijk
  Woningcorporatie Casade stelt twee locaties ter beschikking voor de oprichting van wooncoöperaties.
 5. Boschgaard Den Bosch
  Woongemeenschap Boschgaard en woningcorporatie Zayas bouwen een voormalig buurtcentrum om tot woningen en een sociaal buurtcentrum. De woongemeenschap wil het gehele complex over enkele jaren overkopen van de woningcorporatie.
 6. Leeuwenhoek Delft
  Een kleine projectontwikkelaar ontwikkelt een nieuwbouw wooncoöperatie in het middenhuursegment.
 7. WaddenWonen
  Op Schiermonnikoog worden nieuwbouwwoningen op gemeentegrond gebouwd om starters en jongeren die op het eiland werken een beter toekomstperspectief te bieden.
 8. Wijland Woonpioniers
  In de omgeving van Nijmegen wordt een ecologische woongemeenschap voor 20 huishoudens gerealiseerd, waarbij de focus ligt op ontmoeting, zorgzaamheid, samenwerking, solidariteit en ecologisch wonen.
 9. Ongewoon Haarlem
  Een groep bewoners huurt sinds 1985 een oud schoolgebouw van de gemeente, dat zij zelf grotendeels hebben verbouwd tot woningen. De groep wil het complex kopen en een wooncoöperatie oprichten.
 10. Small smart houses Harderwijk
  Een community van 20 kleine woningen en een gemeenschappelijke ruimte worden gebouwd, waarbij de focus ligt op small en smart, groen en sociaal.
Wooncooperatie

Toolbox voor de wooncoöperatie

Lees meer over de wooncoöperatie in onze eerdere publicaties in de Toolbox voor de wooncoöperatie in ons kennisdossier.