Projecten

Wat doet Platform31 met het thema Flexibel wonen?

Veranderende functie en gebruik van vakantieparken

Omdat hun recreatieve functie onder druk staat, zoekt een deel van de vakantieparken in Nederland nieuwe exploitatiemogelijkheden in het huisvesten van mensen met een (urgente) woonvraag. Dit kan leiden tot diverse economische, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke problemen. Welke mechanismen spelen een rol bij deze ontwikkeling en welke perspectieven zijn er voor het gebruik van vakantieparken? Platform31 brengt samen met partners opgaven, strategieën en handelingsperspectieven voor gemeenten in beeld.

Souterrain van het wonen in Nederland

Steeds meer mensen in Nederland lijken buiten de (woon)boot van de woningmarkt te vallen. Dit kan leiden tot ongewild dak-of thuisloos zijn. Velen zijn onzichtbaar voor beleidsmakers en zien we ook niet ‘op straat slapen’. Blijkbaar vinden de meesten zelf een (tussen)oplossing in de rafelranden van de ‘woningmarkt’. Platform31 onderzocht wie het zijn, waar ze zijn en waar ze naartoe gaan en laat gemeenten zien hoe zij de informele woonoplossingen kunnen verminderen.

Flexwonen en doelgroepen in beeld

Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen flexwonen dan ook meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij. Zo hebben we in 2018 in Zuid-Holland in de regio’s Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Den Haag de Pilots Flexwonen uitgevoerd. Samen met het Expertisecentrum Flexwonen en de betreffende gemeenten brachten we de behoefte aan flexwonen per gemeente in beeld en verkenden we de lokale mogelijkheden voor flexibele woonoplossingen. De lessen en ervaringen uit de pilots zijn opgeschreven in de Handreiking Flexwonen, waarmee belanghebbenden zelf op lokaal niveau aan de slag kunnen. De publicatie ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ laat u in negen korte factsheets de verscheidenheid zien aan thema’s en projecten rond het flexibele wonen en biedt een podium voor partijen die vooroplopen

De Magic Mix

Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden. Diverse gemeenten experimenteren daarom met een nieuwe manier van samenleven: de Magic Mix. Dit houdt in dat uiteenlopende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag gemengd wonen.

Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk, bovenop de al bestaande zoals het bekende campuscontract. Nieuw zijn onder meer het jongerencontract, het contract voor grote gezinnen, of het contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar bij zelfstandige woningen en 5 jaar bij onzelfstandige woningen. Om corporaties die met de nieuwe maatregelen aan de slag willen op weg te helpen, zette Platform31 een leerkring op. Tijdens de leerkring verkenden corporaties gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de (urgente) woonbehoeften van verschillende doelgroepen.

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Wonen A3