Praktijkvoorbeelden flexibel wonen

Nederland kent steeds meer voorbeelden van wooncomplexen waar diverse, vaak urgente, doelgroepen gemengd wonen. In dit overzicht bundelen we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden.

Amsterdam: Tijdelijke mix studenten en vergunninghouders

Woningcorporatie De Key, gemeente Amsterdam en Socius Wonen realiseren in Startblok Riekerhaven 564 woningen voor 282 Nederlandse jongeren en 282 jonge vergunninghouders. Ze bouwen samen aan een bruisende community waar de jongeren zelf hun woningen beheren, een netwerk opbouwen en elkaar helpen en inspireren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Bruishuis Arnhem: bewoners verhuren, exploiteren en beheren

Bruishuis is een uniek woon- en werkcomplex in het hart van Malburgen in Arnhem. Vrijwilligers van Stichting Bewonersbedrijf Malburgen verhuren, exploiteren en beheren dit voormalig verzorgingshuis. De eigenaar, woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem pakt alleen het cascobeheer nog op. In het pand wonen gescheiden mensen, studenten en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Landgraaf: Basisschool als tijdelijke doorstroomlocatie

De gemeente Landgraaf creëerde in de voormalige basisschool Gravenrode een doorstroomlocatie met ruimte voor 35 vergunninghouders. De locatie fungeert als buffer om de druk op de lokale woningmarkt te verlichten. Vanuit Gravenrode worden de vergunninghouders geacht zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen zes maanden, door te stromen naar een sociale huurwoning.

Rotterdam: Tijdelijke transformatie kantoorpand via het gva

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement (gva) kunnen gemeenten woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. De gemeente Rotterdam maakt gebruik van deze regeling van het COA en biedt sinds december 2016 woonruimte aan 33 vergunninghouders. Om dit mogelijk te maken transformeerde de gemeente haar voormalige kantoorpand tot niet-zelfstandige wooneenheden van 12 tot 20 m2.

Amsterdam: de Studio

Na 10 jaar leegstand zijn er in het oude GAK-gebouw aan de A10 in Amsterdam-West 650 zelfstandige studio’s tussen de 28 en 44 vierkante meter gerealiseerd voor jongeren. Inmiddels wonen er verschillende jonge doelgroepen, zoals studenten, promovendi, jonge werkenden en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s).

Genderhof Eindhoven: van verzorgingshuis naar magic mix

In het Eindhovense verzorgingshuis Genderhof daalt het aantal ouderen gestaag en neemt een diverse mix van andere bewoners toe. Zo wonen ouderen, arbeidsmigranten, studenten, starters, expats, ex-dak- en thuislozen en gescheiden mensen samen onder één dak. De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract voor minimaal drie maanden en wonen gemixt tussen de ouderen.

Peel en Maas: Irenehof

Irenehof is een tijdelijk demontabel wooncomplex met twintig zelfstandige woningen: vier 4-persoonswoningen voor kleine gezinnen van 60 vierkante meter en zestien woningen van 30 vierkante meter voor twee personen. De Irenehof werd in drieënhalve maand gebouwd en blijft ongeveer tien jaar staan. Bijzonder: het gebouw is demontabel en daardoor op elk gewenst moment verplaatsbaar. Bovendien zijn alle materialen herbruikbaar.

’s-Hertogenbosch: Tijdelijke woonunits

In Den Bosch werken de gemeente en woningcorporatie Zayaz nauw samen om meer huisvesting voor vergunninghouders te creëren. Ze stelden drie locaties beschikbaar en realiseren in totaal honderd zelfstandige, verplaatsbare appartementen voor eenpersoonshuishoudens. Deze woningen zijn zowel bestemd voor vergunninghouders als voor reguliere woningzoekenden.

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Wonen A3