Praktijkreeks Flexwonen

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, zetten we de Praktijkreeks Flexwonen op.

Flexwonen, interessant… maar waar dan?

Veel corporaties en gemeenten lopen aan tegen beperkte ruimte voor nieuwe woningen. In dit webinar gaan we op zoek naar locaties. Door met andere ogen naar de gebouwde omgeving te kijken, blijken er veel meer interessante locaties te zijn voor flexwonen dan nu gezien en benut worden. We laten inspirerende voorbeelden zien en demonstreren nuttige tools.

Sprekers:

  • Jurgen Arts (Expertteam Woningbouw/Zayaz)
  • Tom van Tuijn (Tom van Tuijn Stedenbouw)
  • Harald Mooij (MOOIJ a r c h i t e c t u u r/en NUN)
  • Martin Tillema (Kadaster)

Meer lezen? Kijk dan hier.

Flexwonen, de businesscase

In dit webinar richten we ons op de businesscase van verplaatsbare woningen specifiek bij corporaties. Hoe bereken je kosten en baten, en wat zijn mogelijkheden om deze beter in balans te brengen? Aan welke knoppen kun je draaien? Hoe spreid je risico’s, maak je afspraken over garanties en herlocaties. Wat is de rol van de verschillende partijen hierin. Twee corporaties lichten hun businesscase toe.

Sprekers:

  • Ron Jeuriëns, Woonbedrijf Eindhoven
  • Ronny Angelier, VechtWonen
  • Wim Reedijk, Expertisecentrum Flexwonen

Meer lezen? Kijk dan hier.

Draagvlak creëren en weerstand overwinnen

Nieuwe ontwikkelingen stuiten dikwijls op weerstand bij buurtbewoners. Dat geldt te meer bij huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, maar ook studenten. Hoe kun je weerstand overwinnen, of beter nog: voorkomen? Hoe creëer je begrip in plaats van tegenstand voor je flexproject? We gaan tijdens deze online bijeenkomst in gesprek met ‘weerstandsdokter’ Berry Prins en belichten twee praktijkcasussen. Esmeralda van Boon, journalist en mede-bedenker van de Hub Haren vertelt over de totstandkoming van dit huisvestingsproject voor statushouders in de gemeente Groningen. En Cornel Vader (Leger des Heils) deelt zijn ervaringen over tijdelijke huisvesting voor ex-dak- en thuislozen in Hoogeveen.

  • Berry Prins – omgevingsmanager
  • Cornel Vader – Leger des Heils
  • Esmeralda van Boon – mede-bedenker van de Hub Haren

Meer lezen? Kijk dan hier.

Flexwonen in dorpen

Overal in het land vinden we flexibele woonoplossingen: in steden en dorpen, in de Randstad en in het Randland, in krappe woningmarkten en in ruime. In deze sessie kijken we naar flexwonen op het platteland (dorpen, landelijk gebied). Argumenten, werkwijzen en doelgroepen verschillen onderling, en in vergelijking met een stad. Welke vernieuwende woonoplossingen zijn mogelijk in kleinere gemeenten?

Aan bod komen aansprekende voorbeelden uit heel het land, gericht op verschillende groepen bewoners (zoals jongeren; senioren; arbeidsmigranten; of een mix). Wat kan er, wat zijn ervaringen, hoe realiseer je het, en is het betaalbaar?

Meer lezen? Kijk dan hier.

Flextour | Amsterdam

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Maar hoe werkt flexwonen in de praktijk? Tijdens de eerste etappe van de digitale flextour lieten de aanwezigen zich inspireren door een voorbeeld uit Amsterdam. In opdracht van woningcorporatie De Alliantie zijn in IJburg 141 woningen gerealiseerd voor starters van 18 tot en met 27 jaar, waarvan de helft statushouder is.

Introductie

Presentatie Richard Winkels (De Alliantie)

Presentatie architect Marcel Steeghs

Presentatie Fleur Leferink en Hanneke Jepma (De Alliantie)

Meer lezen? Kijk dan hier.

Flextour | Den Bosch

Tijdelijke (flex)woningen dragen bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Maar hoe krijg je dergelijke projecten van de grond? En welke valkuilen brengen ze met zich mee? In Den Bosch hebben de gemeente en corporatie Zayaz er al behoorlijk wat ervaring mee opgedaan. Zij delen hun lessen over het voortraject, de inkoop en de verhuur.

Meer lezen? Kijk dan hier

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Wonen A3

De Praktijkreeks Flexwonen is een samenwerking van:

Logo's praktijkreeks flexwonen 2
Logo's praktijkreeks flexwonen 3
Logo Platform31