Flexibel wonen/flexwonen

Minstens tien procent van de huishoudens heeft snel beschikbare en betaalbare woonruimte nodig, waaronder studenten en afgestudeerden, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, kenniswerkers, ggz-uitstromers en statushouders. De bestaande woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag naar flexibel wonen (flexwonen). In steeds meer gemeenten wordt daarom geëxperimenteerd met nieuwe flexibele woonoplossingen, zoals de Magic Mix, verplaatsbare woningen en het verbouwen van leegstaand vastgoed tot woonruimte. Voor spoedzoekers met weinig inkomen en een minimaal netwerk lijkt het aanbod voorlopig ontoereikend. Hoewel we weinig mensen op straat zien slapen, is het onduidelijk hoe groot deze groep spoedzoekers is, wie en waar ze zijn. Platform31 onderzoekt de flexibele woonbehoefte in Nederland, de voorwaarden voor een flexibele woonschil en de verhouding daarvan tot het souterrain van de woningmarkt.