Flexibel wonen/flexwonen

Minstens tien procent van de huishoudens heeft snel beschikbare en betaalbare woonruimte nodig, waaronder studenten en afgestudeerden, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, kenniswerkers, ggz-uitstromers en statushouders. De bestaande woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag naar flexibel wonen (flexwonen). In steeds meer gemeenten wordt daarom geëxperimenteerd met nieuwe flexibele woonoplossingen, zoals de Magic Mix, verplaatsbare woningen en het verbouwen van leegstaand vastgoed tot woonruimte. Voor spoedzoekers met weinig inkomen en een minimaal netwerk lijkt het aanbod voorlopig ontoereikend. Hoewel we weinig mensen op straat zien slapen, is het onduidelijk hoe groot deze groep spoedzoekers is, wie en waar ze zijn. Platform31 onderzoekt de flexibele woonbehoefte in Nederland, de voorwaarden voor een flexibele woonschil en de verhouding daarvan tot het souterrain van de woningmarkt.

Waarom flexwonen?

Prettig en betaalbaar wonen moet voor iedereen beschikbaar zijn en soms ook met spoed. Denk daarbij aan studenten, flexwerkers of arbeidsmigranten, uitstromers uit de opvang of aan iemand die net gescheiden is. Flexwonen kan als tijdelijke oplossing uitkomst bieden. Het biedt een mogelijkheid om op korte termijn te voorzien in de prangende woningvraag, zonder dat dit ten koste gaat van de bouw van permanente woningen. Want de bouwtijd voor flexwoningen is korter dan bij reguliere bouw. Flexwonen is een aanvulling op reguliere vormen van huisvesting en zorgt voor woonruimte die er anders niet zou zijn. Flexwonen betekent alvast wonen terwijl je wacht. De wachttijd telt gewoon door. Flexwonen is een alternatief voor niet wonen.