Vernieuwingsagenda

Verslagen fabriekstour

Lees de verslagen van:

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

'Zien is geloven'

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseerde Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Techniek Nederland, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour (22 november 2018 – 14 februari 2019). In het najaar van 2019 krijgt de fabriekstour een vervolg.

Voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie.

Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Bij voldoende schaalomvang kunnen deze vernieuwingen bijdragen aan de beheersing van bouwkosten. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen.

Vijf innovatieve bouwbedrijven

Tijdens deze tour gaven vijf innovatieve bouwbedrijven inzicht in de wijze waarop zij door hun vernieuwende wijze van produceren, een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaarheid en verhoging van de kwaliteit van het bouwproces en de geleverde woningen.

(klik om de verslagen te lezen van de fabriekstours in de periode november-februari)

hegeman 1

Project Betaalbare nieuwbouw

Deze projectpagina rondom betaalbare nieuwbouw biedt corporaties en gemeenten handvatten om zelf aan de slag te gaan met vernieuwende en in de praktijk bewezen concepten.

of de subpagina’s: