De Magic Mix

Verschillende doelgroepen mengen in één woongebouw

De huurwoningmarkt zit in grote delen van Nederland zo vast als een huis. De wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Tegelijkertijd neemt het beroep op sociale huurwoningen alleen maar toe. Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden. Diverse gemeenten experimenteren daarom met een nieuwe manier van samenleven: de Magic Mix. Dit houdt in dat uiteenlopende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag gemengd wonen. Wat zijn de ervaringen met deze projecten? En welke functie vervullen ze op de regionale woningmarkt? Is de Magic Mix het ei van Columbus voor de groepen die moeilijk hun plek vinden op de woningmarkt? Of is het een strohalm bij een gebrek aan voldoende betaalbare huurwoningen?

De Magic Mix is een kennis- en stimuleringstraject voor gemeenten, corporaties en andere verhuurders die in hun regio worstelen met de huisvesting van nieuwkomers op de woningmarkt. En die leegstaand vastgoed zinvol willen invullen. Het traject startte in 2015 met een analyse van de eerste ‘magic mix’-projecten en een inventarisatie van de spoedzoekers en andere nieuwkomers op de huurwoningmarkt. In april 2016 start Platform31 een leerkring die partijen ondersteunt bij de vraag: hoe kan een gebouw waar verschillende doelgroepen gemengd wonen optimaal worden ingericht, geëxploiteerd en beheerd? Welk beleid is nodig om projecten te stimuleren danwel in te kaderen?