Beter benutten bestaande bouw

Platform31 werkt aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad. Er is op dit moment een woningtekort van meer dan 300.000 woningen en met alleen nieuwbouw wordt dit probleem op de korte termijn niet opgelost. We kijken naar het bevorderen van doorstroming, het met meer personen (dan één) wonen in één huis en uitbreiding op dezelfde kavel. Welke invloed hebben financiële prikkels, wet- & regelgeving en gedrag & persoonlijke voorkeur hierop? Samen met een klankbordgroep van experts komen we tot een publicatie die het Rijk, gemeenten, corporaties en andere partijen kunnen gebruiken om de bestaande woningbouwvoorraad beter te benutten.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Schiedam - wijk Groenoord (68)

Links projecten Platform31

Dit project heeft raakvlakken met de volgende projecten van Platform31: