Adaptieve woningprogrammering

De huidige manier van woningprogrammering zorgt voor onnodige belemmeringen, omdat nieuwe woningbouwplannen niet voldoende opgepakt kunnen worden. Er is behoefte aan een manier van programmeren die de woningbouwproductie niet belemmert, zodat afspraken, woningbouwaantallen en visies gehaald worden. In de eerste leerkring Adaptieve woningprogrammering verkende Platform31 in 2019 hoe een adaptieve benadering kan helpen een toekomstbestendig programmeerproces in te richten. Op deze pagina delen wij onze lessen en resultaten.

Foto: Alex Schröder